Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 332E - Flotasyon ve Flokülasyon
 

CHZ 332E - Flotasyon ve Flokülasyon

Dersin Amaçları

1. Cevher hazırlama yöntemlerinden olan ve serbestleşme boyutu çok ince olan cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılan flotasyon ve flokülasyon hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermek,
2. Farklı minerallerin flotasyon özellikleri, kullanılan reaktiflerin (toplayıcılar, kontrol reaktifleri, köpürtücüler vs.), minerallerle etkileşimlerini incelemek,
3. Flotasyon yönteminin endüstriyel uygulamalarını örnekler ile anlatmaktır.

Dersin Tanımı

Flotasyon yüzey kimyası, gaz-sıvı ve katı fazları, elektrokimyasal potansiyel, yüzey ve arayüzey, arayüzeylerin termodinamiği, üç fazlı sistemlerde temas açısı. Flotasyon reaktifleri, anyonik ve katyonik kollektörler, nötr yağlar, kontrol reaktifleri, köpürtücü reaktifler, değişik cevherlere etkileri. Koagülasyon, flokülasyon ve dispersiyon, inorganik tuzlarla ve organik polimerlerle flokülasyon, seçimli flokülasyon ve tesis örnekleri. Flotasyon teknikleri, cevher ve pülp özellikleri, flotasyon makinaları, flotasyon devreleri, yardımcı araç ve gereçler. Uygulamalar: doğal yüzebilen mineraller, sülfür, oksit ve tuz tipi mineraller

Koordinatörleri
Mehmet Sabri Çelik
Mehmet Sabri Çelik
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024