Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 332E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Flotasyon ve Flokülasyon
İngilizce Flotation and Flocculation
Dersin Kodu
CHZ 332E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 2 1 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Sabri Çelik
Mehmet Sabri Çelik
Dersin Amaçları 1. Cevher hazırlama yöntemlerinden olan ve serbestleşme boyutu çok ince olan cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılan flotasyon ve flokülasyon hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermek,
2. Farklı minerallerin flotasyon özellikleri, kullanılan reaktiflerin (toplayıcılar, kontrol reaktifleri, köpürtücüler vs.), minerallerle etkileşimlerini incelemek,
3. Flotasyon yönteminin endüstriyel uygulamalarını örnekler ile anlatmaktır.
Dersin Tanımı Flotasyon yüzey kimyası, gaz-sıvı ve katı fazları, elektrokimyasal potansiyel, yüzey ve arayüzey, arayüzeylerin termodinamiği, üç fazlı sistemlerde temas açısı. Flotasyon reaktifleri, anyonik ve katyonik kollektörler, nötr yağlar, kontrol reaktifleri, köpürtücü reaktifler, değişik cevherlere etkileri. Koagülasyon, flokülasyon ve dispersiyon, inorganik tuzlarla ve organik polimerlerle flokülasyon, seçimli flokülasyon ve tesis örnekleri. Flotasyon teknikleri, cevher ve pülp özellikleri, flotasyon makinaları, flotasyon devreleri, yardımcı araç ve gereçler. Uygulamalar: doğal yüzebilen mineraller, sülfür, oksit ve tuz tipi mineraller
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Flotasyon ve flokülasyon yöntemi,
II. Flotasyon ve flokülasyonun mekanizmaları,
III. Flotasyon ve flokülasyonda kullanılan reaktifler ve etki mekanizmaları,
IV. Farklı minerallerin ve cevherlerin flotasyon özellikleri,
V. Flotasyonun laboratuvar ve endüstriyel uygulamaları,
VI. Flotasyon makinaları, hücre tasarımları ve her bir cevher türü için akım şemaları

hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Önkoşullar CHZ 222 Surface and Colloid Chemistry
Gereken Olanaklar Denver type flotation cells, flotation reagents, filtration apapratus, particle size measurement equipment, pH meter, glassware, flocculation and coagulation set up, automatic titration set up.
Diğer
Ders Kitabı S.R. Rao, Surface Chemistry of Froth Flotation, ISBN-10: 0306481790 394 pages, Springer; 1 edition (December 1, 2003).
Diğer Referanslar Surface Chemistry of Froth Flotation, J. Leja, Plenum Press, 1982 (1st edition) or the latest edition.
R.P. King, Principles of Flotation, S. African Mining and Metallurgy, 1982.
R. D. Crozier, Flotation, Elsevier Science, January, 1992.
K.J. Ives, The Scientific Basis of Flotation, NATO Advanced Study Institute, 1982.
M.C. Fuerstenau et al., Chemistry of Flotation, SME Publication, 1985.
J.S. Laskowski, Coal Flotation and Fine Coal Utilization, Elsevier, 2001.
J. A. Finch,G. S. Dobby, Column Flotation, Elsevier Science,1990.
J. A. Herbst (Editor), Flotation operating practices and Fundamentals, SME Publication, 1995.
R. Klimpel (Editor), Society for Mining, Metallurgy & Exploration, Incorporated, 1989.
J.D. Miller, B.K. Parekh (Editors) * & K. S. Forssberg,A. N. Buckley,E. J. Suoninen (Editors), Application of Surface Science to Advancing Flotation Technology, Vol. 51, Elsevier Science, 1998.
K. S. Forssberg, Flotation of Sulphide Minerals, Elsevier Science, 1990.
S. Atak, Flotasyon İlkeleri ve Uygulaması, İTÜ Vakfı, Kitap Yayın No.34, İstanbul, 1990.
E.C. Çilek, Flotasyon, SDÜ Yayını, 158 s, 2006.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024