Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 318E - Endüstriyel Hammaddeler
 

CHZ 318E - Endüstriyel Hammaddeler

Dersin Amaçları

1. Ülkemizdeki endüstriyel hammadde kaynaklarının amacına uygun olarak kullanılmasına olanak
sağlamak,
2. Ülkemizde endüstriyel hammaddelerin nihai ürün olarak üretilmesi ile ilgili alt yapı ve bilgi
birikimini oluşturmak,
3. Endüstriyel hammaddelerin ülke ekonomisine katkısını arttırmak

Dersin Tanımı

Endüstriyel hammaddelerin tanımı, önemi, rezervi, Türkiye’deki üretimi, ihracatı ve ithalatı. Türkiye’de
üretilen endüstriyel mineraller, feldspat, kaolen, seramik killeri, vollastonit, talk, pirofillit, zirkon (Seramik
sanayi), manyezit, kromit, refrakter kil, mika, disten, dolomit, boksit, grafit (Refrakter sanayi), kuvars,
trona, nefelinli siyenit, lityum (Cam sanayi), sepiyolit, zeolit, diyatomit, bentonit, kalsit (Dolgu ve
Filtrasyon sanayi), kireçtaşı, pomza, perlit, tras, kum, (İnşaat ve Çimento sanayi), bor mineralleri, tuz,
sodyum sülfat, florit, barit, selestit, demir ve titan oksitli mineraller (Kimya, Boya ve Deterjan sanayi),
fosfat kayacı, apatit, kükürt (Gübre sanayi), elmas, korund, zımpara taşı, garnet, spinel, yarı kıymetli
mineraller, nadir toprak mineralleri

Koordinatörleri
Ayhan Ali Sirkeci
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024