Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 355E - Sedimantoloji
 

JEO 355E - Sedimantoloji

Dersin Amaçları

Ana konular: Ayrışma ve erozyon, taşınma, sedimantasyon ve taşlaşmadır. Bu başlıklar altında çökellerin sınıflaması, sedimanter yapılar ve çökelme ortamları anlatılmaktadır (buzul, çöl, göl, akarsu, alüvyal yelpaze, delta, kıyı, lagün, gelgit düzlüğü, kıta sahanlığı, kıta yamacı ve okyanus havzası)

Dersin Tanımı

Çökel kayaların hangi modern ortamlarda ve nasıl depolandığı, çökellerin zamanla nasıl taş haline geldiğini ve sedimanter taş istiflerin incelenmesiyle eski ortam koşullarının nasıl bulunacağı öğretilmektedir. Ana konular: Ayrışma ve erozyon, taşınma, sedimantasyon ve taşlaşmadır. Bu başlıklar altında çökellerin sınıflaması, sedimanter yapılar ve çökelme ortamları anlatılmaktadır (buzul, çöl, göl, akarsu, alüvyal yelpaze, delta, kıyı, lagün, gelgit düzlüğü, kıta sahanlığı, kıta yamacı ve okyanus havzası).

Koordinatörleri
Gülsen Uçarkuş
Gülsen Uçarkuş
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024