Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 332E - Petroloji
 

JEO 332E - Petroloji

Dersin Amaçları

1. Manto petrolojisinin temel kavramını ve magmatic kayaçların petrojenezini öğretmek,
2. Magma kristallizasyonu ve okyanus ve kıta kabuğunun evrimini öğretmek
3. Metamorfik fasiyeslerin levha tektoniği ile ilişkisini, oluşumunu ve mineral bileşimini öğretmek.

Dersin Tanımı

Katılaşım kayalarının yapısı, dokusu ve mineralojisi; katılaşım kayalarının kimyası ve sınıflandırılması; kristalleşme ve faz diyagramları; ergime/fraksiyonel kristalleşmeye ait faz diyagramları; manto petrolojisi; bazalt petrojenezi; volkanik yay magmatizması; granit petrolojisi; metamorfizma ve metamorfik fasiyesler; P-T-t evrimi ve metamorfik faz dengesi; faz dengesi ve metamorfik tepkimeler; kırıntılı çökel kayaların metamorfizması; karbonatlı kayaların metamorfizması; mafik ve ultramafik kayaların metamorfizması.

Koordinatörleri
Ömer Işık Ece
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024