Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 438 - Çevre Jeolojisi
 

JEO 438 - Çevre Jeolojisi

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı öğrencilere insanoğlu çevre etkileşimini jeolojik açıdan analiz edebilme, etki değerlendirme ve risk analizi yapabilme yeteneği kazandırmak ve çevresel riskleri azaltmada alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Tanımı

Bu ders çevre jeolojisine giriş: temel kavramlar ve prensipler ve diğer disiplinlerle ilişkiler; doğal afetler: genel bir bakış, taşkınlar; toprak ve çevre: toprak sınıflaması, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, toprak kirliliği, karakterizasyonu; su kaynakları, yüzey ve yeraltı suyu kirliliği: kirletici türleri ve kaynakları, su miktarı ile ilgili çevre sorunları (iklim değişikliği, aşırı çekim, oturma, kentleşme), yeraltısuyu kirlilik karakterizasyonu, izlenmesi ve ıslah çalışmaları, YAS koruma alanların belirlenmesi, madencilik ve çevresel etkileri, ıslah çalışmaları, atık ve bertaraf yöntemleri, atık depolama: düzenli atık depone alanları, radyoaktif atık depolama, atık depone alanların yer seçiminde jeolojinin rolü; Şehir planlamasında arazi kullanımı ve yer seçimi; çevresel etki değerlendirme, çevre yasa ve yönetmelikleri konularını kapsar.

Koordinatörleri
İrfan Yolcubal
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024