Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
 

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Fakültede bulunan Kütüphanede 16.000 kitap ve geniş yayın koleksiyonu ile öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler 8 adet Bilgisayar Laboratuarında devam ettikleri derslerin ödevlerini ve çizimlerini hazırlayabilmekte ve araştırma yapabilmektedirler. Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuarı, gemi hidrodinamiği ve tasarımı konusunda her türlü ihtiyaca cevap verebilecek ülkemizdeki yegane laboratuardır.

Bölümler

  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
  • Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 

 

Dersler
ADM 501E Katı ve Akışkan Problemlerinin Simulasyonu
ADM 502E Açık Deniz Mühendislik Mekaniği: Yapısal Dinamik
ADM 502E Açık Deniz Mühendisliği Mekaniği: Yapı Dinamiği
ADM 503E Açık Deniz Mühendisliğinde Dizayn Opimizasyonu
ADM 504E Açık Deniz Mühendisliği Mekaniği: Hidrodinamik
ADM 505E Açık Deniz Faaliyetlerinin Çevresel Yönleri
ADM 507E Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Tasarımı
ADM 509E Açık Deniz Yapıları Mühendisliğinde Özel Konular
ADM 510E İleri Sualtı Akustiği
ADM 511E Petrol Kirliliği, Kontrolü ve Temizleme Teknikleri
ADM 596 Seminer
ADM 596 Seminer
ADM 596 Seminer
ADM 596 Deniz Yapıları etrafında oyulma
ADM 596E seminer
ADM 596E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ADM 596E seminar
ADM 596E seminer
ADM 596E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ADM 596E Scien.Rese., Ethic&Seminar
ADM 596E Seminer
ADM YLT Yıldız Ekşi Doktora Yeterlik
DEN 101 Gemi & Deniz Tek.Müh.Giriş & Etik
DEN 102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
DEN 102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
DEN 111 Gemi ve Deniz Mühendisliği Duyuru
DEN 111E Intr.to Naval Arc.& Ocean Eng.
DEN 208E Gemi ve Deniz Yapısı Elemanları
DEN 210E Mühendislik Matematiği
DEN 211 Mühendislik Tasarımına Giriş
DEN 216E Ölçme Tekniği
DEN 218E Gemi ve Deniz Yapısı Elemanları
DEN 224 Deney Dizaynı ve Veri Analizi
DEN 224E Deney Dizaynı ve Veri Analizi
DEN 306E Deniz Araçları Tasarımı
DEN 308E Yüzen Cisimlerin Stabilitesi
DEN 310E Direnç ve Sevk
DEN 312E Gemi ve Açık Deniz Yapılarının Direnci
DEN 314 Oseanografi
DEN 314 Oseanografi
DEN 316 Zemin Mekaniği
DEN 318 Dalga Mekaniği
DEN 318E Wave Mechanics
DEN 319E Deniz ortamında Ekolojik Süreçler; Giriş
DEN 319E Deniz ortamında Ekolojik Süreçler
DEN 322 Gemi Makinaları ve Donanımı
DEN 322E Gemi Makineleri ve Donanımları
DEN 322E Gemi Makinaları ve Donanımı
DEN 323E Dalga Mekaniği
DEN 323E Dalga Mekaniği
DEN 324E Gemi Makine ve donanımları
DEN 324E gemi makineleri ve yardımcı makineler
DEN 325E İleri İmalat Prosesi
DEN 325E İleri İmal Prosesleri
DEN 325E İleri İmalat Prosesleri
DEN 325E İleri İmalat Prosesleri
DEN 325E İleri İmalat Prosesleri
DEN 325E İleri İmalat Prosesleri
DEN 325E İleri İmal Prosesleri
DEN 325E İleri İmal Prosesleri
DEN 326 Bilg.Dest.Açık Deniz Yap.Hes.
DEN 326 Bilg.Dest.Açık Deniz Yap.Hes.
DEN 327E Deniz Endüstrisinde Emniyet Yönetimi ve Risk Analizi
DEN 328E Oşinografi
DEN 328E Oşinografi
DEN 328E Oşinografi
DEN 328E Oşinografi
DEN 330E Marine Engines&Aux.-Gemi Makineleri ve Yardımcılar
DEN 331E Gemi ve Deniz Yapisi Elemanlari
DEN 332 Deniz ve İş Hukuku
DEN 332 Deniz ve İş Hukuku
DEN 332 Deniz ve İş Hukuku
DEN 332 Deniz ve İş Hukuku
DEN 334 Deniz Suyu Kimyası
DEN 334 Deniz Suyu Kimyası
DEN 337 Denizlerde Ekolojik Süreçler-Giriş
DEN 337E Int. to Marine Ecol. Process
DEN 339 Deniz Kirliliği
DEN 340E Yüzen Cisimlerin hidrostatiği
DEN 341E Gemi Teorisi
DEN 341E Gemi Teorisi
DEN 341E Gemi Teorisi
DEN 342E Gemi Tasarımı
DEN 345E Deniz Ekosistemlerinin Dinamiği
DEN 351 Sörvey&Sertifikasyon Sür.Gir.
DEN 353 Gemi Yönetimi Sistem.Giriş
DEN 405E Kıyı Mühendisliği
DEN 406E Açık Deniz Yapıları Yapısal Analizi
DEN 411 Gm & Dnz Yapıları Hidrodinamiğ
DEN 411 Gm & Dnz Yapıları Hidrodinamiğ
DEN 411 Gm & Dnz Yapıları Hidrodinamiğ
DEN 411 Gm & Dnz Yapıları Hidrodinamiğ
DEN 411 Gemi ve Deniz Yapıları Hidrodinamiği
DEN 412E Sualtı Akustiği
DEN 412E Sualtı Akustiği
DEN 412E Sualtı Akustiği
DEN 412E Sualtı Akustiği
DEN 413 Dnz Yapıları İçin Beton Tekniğ
DEN 413E ABET FORMLARI
DEN 414 Deniz Dibi Boru Döşeme Tekniği
DEN 414 Deniz Dibi Boru Döşeme Tekniği
DEN 414 Deniz Dibi Boru Döşeme Tekniği
DEN 414 Deniz Dibi Boru Döşeme Tekniği
DEN 414 Deniz Dibi Boru Döşeme Tekniği
DEN 414 Deniz Dibi Boru Döşeme Tekniği
DEN 415E Deniz Kirliliği
DEN 416E Kıyı Yapıları
DEN 418 Deniz Enerjisi Teknolojisi
DEN 418E Deniz Enerjisi Teknolojisi
DEN 421 Gemi Sevki
DEN 421E Gemi Sevki
DEN 421E Gemi Sevki
DEN 422 Deniz Yapıları Proje II
DEN 424E Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı
DEN 427E 3D Programlamlar
DEN 428E Seawater Chemistry
DEN 429E Oşinografik Veri Analizine Giriş
DEN 431E Gemi ve Deniz Yapıları Mukavemeti
DEN 431E gemi ve deniz yapılarının mukavemeti
DEN 431E Gemi ve Deniz Yapıları Mukavemeti
DEN 433E Yüzen Cisimlerin Stabilitesi
DEN 435 Müh.Eko.&Deniz Taşı. Uyg.
DEN 436E Deniz Ortamlarında Ekotoksikoloji
DEN 436E Deniz Ortamında Ekotoksikoloji
DEN 439E Balast Suyu Yönetimi
DEN 443 Deniz Ort. Korrozyon ve Korozyon Kntr
DEN 445E Deney Dizaynı ve Veri Analizi
DEN 446 Gemi Elektr.& Kontrol Sist.
DEN 446 Gemi Elektr.& Kontrol Sist.
DEN 446 Gemi Elektr.& Kontrol Sist.
DEN 447E Engineering Optimisation
DEN 449E Oşinografik Veri Analizine Giriş
DEN 450E Balast Suyu Yönetimi
DEN 451 Gemi ve Oşinografi Lab.
DEN 451E Gemi ve Oşinografi Laboratuvarı
DEN 451E Gemi ve Oşinografi Laboratuvarı
DEN 451E Gemi ve Oşinografi Laboratuvarı
DEN 454 Gem.Klaslanma. Plan Onay Sür.
DEN 456 Klas.Faal.Deniz.Huk.&DenizSig.
DEN 458 Sörvey Faal.İş Sağ. ve Güven.
DEN 458 Sörvey Faal.İş Sağ. ve Güven.
DEN 460 Sörvey Faaliyetlerinde Ulusal ve Uluslararası Kurallar ve Düzenlemeler
DEN 462E Deniz araçlarının hareketleri ve kontrolü
DEN 479E Sualtı Araçları Teknolojisi
DEN 482 Bireysel Proje
DEN 482 Bireysel Proje
DEN 4901E Gemi ve DenizTeknolojisi Mühendisliği Tasarımı I
DEN 4902E Gemi ve DenizTeknolojisi Mühendisliği Tasarımı II
DEN 492 Bitirme Çalışması
DEN 492 Bitirme Çalışması
GEM 000 Termodinamik
GEM 000 Akademik Danışmanlık
GEM 000 Tez Çalışması
GEM 101 Gemi İnş.&Gem.Mak.Müh.Gir.&Etk
GEM 101 Gemi İnş.&Gem.Mak.Müh.Gir.&Etk
GEM 101E Gemi İnş.&Gem.Mak.Müh.Gir.&Etk
GEM 102 Gemi Geometrisi
GEM 102 Gemi Geometrisi
GEM 102 Gemi Geometrisi
GEM 111 Gemi Mühendisliğine Giriş
GEM 111E Gemi İnş.&Gem.Mak.Müh.Gir.&Etk
GEM 112 Bilgisayar Destek.Teknik Resim
GEM 112 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
GEM 201E Dinamik
GEM 201E Dinamik
GEM 201E Dinamik
GEM 203 Mukavemet I
GEM 203 Mukavemet I
GEM 203 Mukavemet I
GEM 204 Termodinamik
GEM 204 Termodinamik
GEM 204 Termodinamik
GEM 204E Termodinamik
GEM 205 Malzeme ve Imal Usulleri
GEM 210E Mühendislik Matematiği
GEM 211 Gemi Geometrisi
GEM 211 Gemi Geometrisi
GEM 211 Gemi Geometrisi
GEM 211E Gemi Geometrisi
GEM 212 Imal Usulleri
GEM 212 Imal Usulleri
GEM 212 Imal Usulleri
GEM 212E İmal Usulleri
GEM 212E İmal Usülleri
GEM 214E Mühendislik Ölçümleri
GEM 216E Mühendislikte Isı Geçişi
GEM 216E Isı Transferi
GEM 218E Yapısal Dinamik
GEM 222 Gemi Yapı Elemanları
GEM 222E Gemi Yapı Elemanları
GEM 222E .
GEM 312 Gemi Yardımcı Makinaları
GEM 312 Gemi Yardımcı Makinaları
GEM 313 Gemi Makinaları
GEM 313 Gemi Makinaları
GEM 314E .
GEM 318E .
GEM 320 Hesap. Akışkanlar Dinam.Gir.
GEM 321E Gemi Teorisi
GEM 321E Gemi Teorisi
GEM 322 Gemi Mukavemeti
GEM 322E Gemi Mukavemeti
GEM 325 Gemi Yapı Elemanları
GEM 325 Gemi Yapı Elemanları
GEM 326E Gemi İnşaatı
GEM 326E Gemi Dizaynı
GEM 327E Gemi Hidrodinamiği - Direnç
GEM 328E Gemi Hidrodinamiği (Sevk)
GEM 329 Deniz ve İş Hukuku
GEM 329 Deniz ve İş Hukuku
GEM 329 Deniz ve İş Hukuku
GEM 331 Gemi Işletmeciliği
GEM 331E Shipping Economics
GEM 332 Gemi Elektirik Sistemleri
GEM 332 Gemi Elektirik Sistemleri
GEM 332E Gemi Elektrik Sistemleri
GEM 332E Gemi Elektrik Sistemleri
GEM 341E Gemi Hidrodinamiği - (Direnç)
GEM 341E Gemi Hidrodinamiği
GEM 342E Gemi İnşaatı
GEM 353 Gem.İnş.&Gem.San.İş Gv.&İşç.Sğ
GEM 353 Gem.İnş.&Gem.San.İş Gv.&İşç.Sğ
GEM 354 Gem.İnş.&Gem.San.İş Gv.&İşç.Sğ
GEM 354 Gem.İnş.&Gem.San.İş Gv.&İşç.Sğ
GEM 410 Hesaplamalı Akışkanlar Mek.
GEM 411 Gemi Tasarım Projesi I
GEM 412E Tersane Organizasyonu
GEM 412E Tersane Organizasyon
GEM 412E Tersane Organizasyonu
GEM 413 Gemilerin Yapısal Dizaynı I
GEM 415 Blg Destekli Gemi Dzyn & Ürtm
GEM 416 Savaş Gemileri Dizaynı
GEM 416 Savaş Gemileri Dizaynı
GEM 416 Savaş Gemileri Dizaynı
GEM 417E Yelkenli Tekne Tasarımı
GEM 418E Deniz ortamında korozyon ve kirlilik
GEM 420E Yüksek süratli tekneler
GEM 421 Gemi Hareket ve Manevraları
GEM 421 Gemi Hareket ve Manevraları
GEM 421 Gemi Hareket ve Manevraları
GEM 421E Gemi Hareketleri ve Manevrası
GEM 421E gemi hareket ve manevralari
GEM 421E Gemi Hareket ve Manevraları (Yaz Okulu)
GEM 423E İleri Sevk Sistemleri
GEM 424E Gemi Yapılarının Güvenilirliği
GEM 425E Deniz Yapıları Mekaniği
GEM 425E Deniz Yapilarinin Sonlu Eleman Analizi
GEM 426 Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı
GEM 426E Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı
GEM 430E Tersane Organizasyonu
GEM 434 Gemilerde Güç Üretim Sistemlerinin Isıl Optimizasyonu
GEM 436E Gemilerde Soğutma Sistemleri
GEM 438E Gemilerin Stabilitesi
GEM 447E Gemilerde Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri
GEM 453E Gemilerde otomatik konntrol
GEM 453E Gemilerde Otomatik Kontrol
GEM 453E Gemilerde Otomatik Kontrol
GEM 474 Deniz Araçları Sualtı Akustiği
GEM 482 Bireysel Bitirme Projesi
GEM 482E Bireysel Bitirme Projesi
GEM 4901 Gemi İnş.&Gemi Mak. Müh.Tas.I
GEM 4902 Gemi İnş.&Gem.Mak. Müh.Tas.II
GEM 492 Bitirme Çalışması
GEM 492 Bitirme Çalışması
GEM 492 Bitirme Çalışması
GEM 492 Bitirme Çalışması Doç.Dr.G.Tansel TAYYAR
GEM 492 Bitirme Çalışması - Doç. Dr. Devrim Bülent Danışman
GEM 492 Bitirme Çalışması Final Sınavı
GEM 492 Bitirme Çalışması
GEM 492 Bitirme Çalışması 1
GEM 492 Bitirme Çalışması 2
GEM 492E Bitirme Tasarım Projesi
GEM 492E Bitirme Tasarım Projesi
GEM 492E Bitirme Tasarım Projesi
GEM 696E Scien.Rese., Ethic&Seminar
HSS 201 General English-I
HSS 201 Genel İngilizce I
HSS 201 Genel İngilizce-I
HSS 202 Genel İngilizce-II
HSS 202 Genel İngilizce II
HSS 222 Ekonomi
HSS 301 Araştırma Yöntenleri ve İstatistik
HSS 301 Research Methods & Statistics
HSS 301 Research Methods & Statistics
HSS 331 Disaster Awareness
HSS 331 Afet Bilinci
HSS 341 Engineering Ethics
NAE 101 Int.to Nav.Arch.&Mar.Eng.&Eth.
NAE 102 Gemi Geometrisi
NAE 201 Practical Training-I
NAE 201 Practical Training-I
NAE 202 Ship Construction
NAE 211 Ship Geometry
NAE 211 Gemi Geometrisi
NAE 232 Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı
NAE 242 Gemilerin Stabilitesi
NAE 301 Practical Training-II
NAE 301 Practical Training-II
NAE 302 Strength of Ships
NAE 302 Strength of Ships
NAE 311 Gemi Teorisi
NAE 312 Ship Design
NAE 312 Gemi Dizaynı
NAE 312 Gemi İnşaatı
NAE 312 Ship Design
NAE 321 Gemi Hidrodinamiği (Direnç ve Sevk)
NAE 331 Methods of Ship Production
NAE 331 Methods of Ship Production
NAE 341 Gemilerin Yapısal Tasarımı
NAE 341 Structural Design of Ships
NAE 401 Practical Training-III
NAE 402 Graduation Design Project
NAE 411 Ship Design Project I
NAE 411 Ship Design Project I
NAE 412 Ship Design Project II
NAE 421 Ship Motions and Maneuvering
NAE 431 Sailing Vessel Design
NAE 431 Sailing Vessel Design
NAE 431 Yelkenli Tekne Tasarımı
NAE 461 Deniz Yapılarının Mekaniği
NAE 461 Deniz Yapılarının Mekaniği
NTH 103 National History I
NTH 104 National History II
NTH 104 National History II
NTH 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
PHE 101 Beden Eğiitimi
PHE 101 Beden Eğitimi
SGI 101 Int.to Nav.Arch.&Mar.Eng.&Eth.
SGI 102 Intr.to Prog.Language(PYTHON)
SGI 112 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
SGI 205 Fluid Mechanics
SGI 211 Ship Geometry
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024