Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi / DEN 447E - Engineering Optimisation
 

DEN 447E - Engineering Optimisation

Dersin Amaçları

Mühendislik problemlerinin büyük çoğunluğu bir optimizasyon problemi olarak formüle edilebilir ve çözülebilir. Bu nedenle mühendislik eğitimi alan bir öğrenci optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan temel matematik yöntem ve teknikleri bilmelidir. Bu dersin iki temel amacı :
1. Mühendislikte karşılaşılan dizayn problemlerinin bir optimizsyon problemi olarak formülasyonu konusunda bilgi vermek,
2. Bu tür problemlerin çözümünde kullanılacak matematik yöntem ve teknikleri tanıtmaktır.

Dersin Tanımı

Mühendislik dizayn problemlerinin genel yapısı,Optimizasyon problemlerinin genel tanımı ve formülasyonu, Amaç fonksiyonu ve kısıtların tanımlanması, Tek değişkenli arama yöntemleri, Kısıtsız çok değişkenli arama yöntemleri, Doğrudan ve Dolaylı yöntemler, Gradient ve Newton yöntemleri, Kısıtlı nonlineer programlama, Kuadratik programlama, Lineer programlama, Simplex yöntemi, Ceza fonksiyonu ve Lagrange yöntemi, Çok amaçlı optimizsyon yöntemleri, Tipik mühendislik problemlerinin optimizasyon problemi olarak formülasyonu, Optimizasyon yazılımları.

Koordinatörleri
Kadir Sarıöz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023