Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Engineering Optimisation
İngilizce Engineering Optimisation
Dersin Kodu
DEN 447E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Kadir Sarıöz
Dersin Amaçları Mühendislik problemlerinin büyük çoğunluğu bir optimizasyon problemi olarak formüle edilebilir ve çözülebilir. Bu nedenle mühendislik eğitimi alan bir öğrenci optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan temel matematik yöntem ve teknikleri bilmelidir. Bu dersin iki temel amacı :
1. Mühendislikte karşılaşılan dizayn problemlerinin bir optimizsyon problemi olarak formülasyonu konusunda bilgi vermek,
2. Bu tür problemlerin çözümünde kullanılacak matematik yöntem ve teknikleri tanıtmaktır.
Dersin Tanımı Mühendislik dizayn problemlerinin genel yapısı,Optimizasyon problemlerinin genel tanımı ve formülasyonu, Amaç fonksiyonu ve kısıtların tanımlanması, Tek değişkenli arama yöntemleri, Kısıtsız çok değişkenli arama yöntemleri, Doğrudan ve Dolaylı yöntemler, Gradient ve Newton yöntemleri, Kısıtlı nonlineer programlama, Kuadratik programlama, Lineer programlama, Simplex yöntemi, Ceza fonksiyonu ve Lagrange yöntemi, Çok amaçlı optimizsyon yöntemleri, Tipik mühendislik problemlerinin optimizasyon problemi olarak formülasyonu, Optimizasyon yazılımları.
Dersin Çıktıları 1. Mühendislikte karşılaşılan dizayn problemlerinim formülasyonu konusunda bilgi sahibi olacak,
2. Bu tür problemlerde amaç fonksiyonu, dizayn değişkeni ve kısıtların neler olabileceğini ve bunların çözüme etkisini öğrenecek,
3. Değişik optimizasyon yöntem ve tekniklerinin tipik mühendislik dizayn problemlerine nasıl uygulanabileceğini görecek,
4. Tipik optimizason yazılımlarını tanıyacaktır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021