Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi / DEN 328E - Oşinografi
 

DEN 328E - Oşinografi

Dersin Amaçları

1. Okyanus ve denizlerle, deniz suyunun ve tabanının genel fiziksel ve kimyasal özellikleri konularında bilgi sahibi olmak; 2. Süreklilik ve momentum denklemlerinin denizlerdeki akıntılar için uygulamalarını anlamak;3. Denizler için su, tuz ve ısı bütçesi hesaplamalarının nasıl yapıldığını öğrenmek;4. Koriyolis ivmesi, jeostrofik akıs¸, rüzgâr etkisi ile akıs¸¸konularında hesaplamalar yapabilmek; 5. Denizlerdeki dalga hareketlerini anlayarak temel dalga hesaplamalarını öğrenmek;6. Deniz ekosistemi hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Tanımı

Okyanus ve denizlerin boyutları, s¸ekilleri ve dip materyalleri. Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yoğunluk hesabı. Süreklilik denklemi ve uygulamaları. Stabilite kavramı ve uygulaması. Okyanusların su, tuz ve ısı bütçesi. Hacmin ve tuzun korunumu. Deniz sedimanı ve özellikleri. Hareket denklemleri. Koriyolis ivmesi. Sürtünmesiz akıntılar: Jeostrofik akıs¸¸. Sürtünmeli akıntılar: Rüzgâr etkisi ile akıs¸¸. Dalga denklemleri. Deniz kirliliği, deniz ekosistemi, biyolojik üretkenlik ve enerji transferi.

Koordinatörleri
Deniz Bayraktar Bural
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023