Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi / DEN 411 - Gemi ve Deniz Yapıları Hidrodinamiği
 

DEN 411 - Gemi ve Deniz Yapıları Hidrodinamiği

Dersin Amaçları

1. Ders için gerekli mühendislik kavramlarını anlamak.
2. Gemi ve açık deniz yapılarına gelen çevre yüklerini hesaplayabilmek.
3. Gemi ve açık deniz yapılarının hidrodinamik dizaynını yapabilmek.

1. To provide an understanding of engineering fundamentals about the subject
2. To calculate the environmental loads acting on ships and offshore-structures
3. To gain the understanding of the ships and offshore-structures hydrodynamic design

Dersin Tanımı

Gemi ve açık deniz yapılarına etkiyen dalga, rüzgar ve akıntı kuvvetleri. Dalga Teorileri. Morison Denklemi, ek su kütlesi ve sönüm.Gemi ve açık deniz yapılarının düzgün dalgalar arasında ve karışık denizde rijit cisim hareketleri. Gemi hareketlerinin 3 serbestlik derecesinde hesabı. Levis ve Frank-close-fit metotları. Yalpa azaltıcı düzenekler. Gemi hareketlerinden dolayı ivme ve kuvvetler. Karşılaşma frekansı. Gemilerin kontrollu hareketleri. Doğrusal stabilite ve gemilerin dümenleri ile etkileşimleri. Çeşitli manevra deneyleri. Hidrofoil ve dümen dizaynı.

Koordinatörleri
İsmail Yalçın
Lütfullah Macit Sükan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022