Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi / DEN 411 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta Konular
1 Giriş, Açık Deniz Yapıları hakkında genel bilgiler
2 Çevre koşulları ve bunlara bağlı yükler (rüzgar, akıntı ve dalga). Hesaplama (dizayn) metotları
3 Dalga Teorileri. Sınır değer problemi ve lineer dalga teorisi
4 Parçacık hızları, ivme, yörünge, zaman ve konuma bağlı basınç. Dalga enerjisi ve grup hızı
5 Örnekler. Rüzgar kuvvetleri
6 Açık Deniz Yapılarına etkiyen dalga kuvvetleri, hidrodinamik geçirgen yapılar; ek su kütlesi ve sönüm. Morison denklemi. Eşdeğer tek kuvvet ve moment hesabı
7 DnV-Ampirik formülleri, KC-sayısı, hidrodinamik kompakt yapılar ve Difraksiyon Teorisi. Hareket
denklemleri, Froude-Krilov kuvveti, sürtünme kuvvetinin lineerleştirilmesi
8 Dalga basıncının önemli birkaç özelliği, hareket denklemlerinin çözümü. Yatay hareket
9 Düşey hareket ve Arasınav
10 Karışık denizin spektral gösterilimi, dalga spektrumları ve özellikleri
11 Transfer fonksiyonları. Dalga spektrumlarının RAO ile birlikte kullanımı. Örnekler
12 Bir geminin yalpa hareketi, yalpa deneyi, gemi hareketlerinden dolayı ivme ve kuvvetler
13 Yalpa azaltıcı düzenekler. Karşılaşma frekansı, baş-kıç vurma hareketi. Gemi manevraları; dümenler ve bunların sınıflandırılması
14 Dümen profilleri, dümene etkiyen kuvvetler ve dümen dizaynı
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020