Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gemi ve Deniz Yapıları Hidrodinamiği
İngilizce Hydrodynamics of Ships and Offshore Structures
Dersin Kodu
DEN 411 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İsmail Yalçın
Lütfullah Macit Sükan
Dersin Amaçları 1. Ders için gerekli mühendislik kavramlarını anlamak.
2. Gemi ve açık deniz yapılarına gelen çevre yüklerini hesaplayabilmek.
3. Gemi ve açık deniz yapılarının hidrodinamik dizaynını yapabilmek.

1. To provide an understanding of engineering fundamentals about the subject
2. To calculate the environmental loads acting on ships and offshore-structures
3. To gain the understanding of the ships and offshore-structures hydrodynamic design
Dersin Tanımı Gemi ve açık deniz yapılarına etkiyen dalga, rüzgar ve akıntı kuvvetleri. Dalga Teorileri. Morison Denklemi, ek su kütlesi ve sönüm.Gemi ve açık deniz yapılarının düzgün dalgalar arasında ve karışık denizde rijit cisim hareketleri. Gemi hareketlerinin 3 serbestlik derecesinde hesabı. Levis ve Frank-close-fit metotları. Yalpa azaltıcı düzenekler. Gemi hareketlerinden dolayı ivme ve kuvvetler. Karşılaşma frekansı. Gemilerin kontrollu hareketleri. Doğrusal stabilite ve gemilerin dümenleri ile etkileşimleri. Çeşitli manevra deneyleri. Hidrofoil ve dümen dizaynı.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Sükan, L. M., Açık Deniz Yapılarının Hidrodinamiği, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi yayını, No.5, 1985.
Diğer Referanslar 1. Sükan, L. M., Deniz Teknolojisi- I Ders Notları, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi yayını, 1983.
2. Clauss, G., Lehmann, F., ve Östergaard, C. : Offshore Structures, Volume I, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
3. Sabuncu, T., Gemi Hareketleri, İTÜ Kütüphanesi, Sayı 1524, İstanbul, 1993.
4. Sabuncu, T., Gemi Manevraları ve Kontrolü, İTÜ Kütüphanesi, Sayı 1296, İstanbul, 1985.
5. Chakrabarti, S. K., Hydrodynamics of Offshore Structures, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1987.
6. Faltinsen, O. M., Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press, 1993.
7. Dean, R. G. ve Dalrymple, R. A., Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 1998.
8. Bertram, V., Practical Ship Hydrodynamics, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000.
9. Robert, E. R., Elements of Ocean Engineering, SNAME Publ., 1997.
10. Chakrabarti, S. K. (Editör), Handbook of Offshore Engineering Vol I ve II, Elsevier Ltd. Publ., 2005.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020