Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi / DEN 451E - Gemi ve Oşinografi Laboratuvarı
 

DEN 451E - Gemi ve Oşinografi Laboratuvarı

Dersin Amaçları

Giriş ve Genel Bilgiler, Foto-elastisite deneyi, Tuzluluk Ölçümü, Çözünmüş oksijen ölçümü, PH ölçümü, Fosfat iyonu PO4
3-Ölçümü, yağ konsantrasyon tayini, GPS ve Eko sounder kullanımı,
Gemi Model Deney Sistemleri, Model Deney Havuzu, Direnç, Sevk, İz, Akım Görüntüleme vb. Deneyler, Foto-elastisite deneyi, Strain-gauge deneyi,

Dersin Tanımı

1. Oşinografik ölçümler için kullanılan aletleri tanımak
2. Temel oşinografik parametreleri ölçmek
3. Ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
4. Model deney sistemlerini tanımak
5. Deney sonuçlarını değerlendirmek

Koordinatörleri
Yalçın Ünsan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024