Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Yer’in çeşitli katmanlarını ve bunların birbirleri ile ilişkilerini araştırmayı amaçlamakta ve bu konuda farklı disiplinlerden gelen lisansüstü öğrencilerini eğitmektedir. Enstitüde 3 Anabilim Dalı mevcuttur. Bunlardan Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı Yer’in kabuğu ve içi ile uğraşmaktadır. Bu çalışmaların amacı Yer’in içini yöneten mekanizmaların öğrenilmesi ve bu bilginin yeraltı kaynaklarının kazanılmasında ve doğal afetlerden (bilhassa deprem) sakınmada kullanılmasıdır. Enstitümüzde deprem konusunda bugün ülkemizdeki en ileri düzeyde araştırmalar ulusal ve uluslararası ortaklıklarla sürdürülmektedir. İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı atmosfer, deniz ve göl dinamikleri ile bunlar arasındaki ilişkileri araştıran bir dalımızdır. Bu anabilim dalında okyanus ve denizlerin modellenmesi, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, su kaynaklarının yönetimi, meteorolojik doğal afetler gibi insan yaşamı açısından son derece önemli konular üzerinde uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve lisansüstü tezleri yapılmaktadır. Ekoloji ve Evrim Anabilim dalı ise Yer üzerindeki eski ve yeni yaşam koşullarını ve canlı yaşamının jeolojik zaman içerisindeki evrimini öğrenmeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

Dersler
ANT 501 Ecology, Society&Susta.Deve.
ANT 502E Karmaşık Sistemler ve Adaptasyon
ANT 503 Theory&Practice in Anthrop.
ANT 504E Antropoloji'de Bilim
ANT 505E Anadolu Arkeolojisi
ANT 507E İnsan ve Çevresi
ANT 520 Urban History
ANT 596E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
JDM 501E Jeodinamik
JDM 502E Yüzey Süreçleri
JDM 505E Kuvaterner Jeolojisi
JDM 505E Kuvaterner Jeolojisi
JDM 507E Yer bilimlerinde Yaşlandırma Yöntemleri
JDM 509E Katı Yer Modellemesi
JDM 509E Katı Yer Modelleme
JDM 517E Metamorfik Mineraller ve Dokular
JDM 551E Aktif Tektonik
JDM 553E Magmatik Süreçler
JDM 553E Magmatik Süreçler
JDM 558E Deniz Tabanı
JDM 559E Paleosismoloji
JDM 560E Stratigrafik Paleontolojide Konular
JDM 560E Stratigrafik Paleontolojide Konular
JDM 560E Stratigrafik Paleontolojide Konular
JDM 564E Petrolojinin Termodinamik Esasları
JDM 566E Deprem Jeolojisi
JDM 596E Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
JDM 603E Gezegen Bilimi
JDM 605E Kırıntılı çökel ortamları
JDM 606E Sediment Jeokimyası
JDM 609E Jeoarkeoloji: Çevre, Metodoloji ve Peyzaj Araştırmaları
JDM 611E Quaternary Geochronology
JDM 619E Rejyonal jeolojide seçme konular
JDM 625E Stratigrafik Mikropaleontolojide Konular
JDM 625E Stratigrafik Paleontolojide Konular
JDM 626E Jeolojik Tehlikeler
JDM 626E Jeo-tehlikeler
JDM 628E Glacial Geology
JDM 631E Provenance Analysis
JDM 631E Provenance Analysis
JDM 632E Permafrost Dinamiği ve Manzaralar
JDM 633E Carbonate and Evaporite
JDM 633E Carbonates and Evaporites
SEN 317 Intr.to Inform.Processimg
SEN 317 Intr.to Inform.Processimg
SEN 317 Intr.to Inform.Processimg
YSB 502 Yer Sistemi: Dış Süreçler
YSB 526E Fiziksel Hidroloji
YSB 526E Fiziksel Hidroloji
YSB 531E Fiziksel ve Kimyasal Oşinografiye giriş
YSB 541E Ekolojinin temelleri
YSB 541E Ekolojinin temelleri
YSB 565E Deniz Jeokimyası
YSB 569E Yer Sistemi
YSB 569E Yer Sistem
YSB 571E İklim sisteminin fiziği ve kimyası
YSB 572E İklim Değişikliği: Bilim, etkiler ve azaltım
YSB 572E İklim Değişikliği: Bilim, Etki ve Azaltım
YSB 574E Earth Information Systems
YSB 575E İklim Bilimciler için Veri Analizi
YSB 575E İklim Bilimleri için Veri Analizi
YSB 579E Yer Sistem Bilimlerinde Özel Konular
YSB 579E Yer Sistem Biliminde Özel Konular
YSB 579E Yer Bilimcciler çin İleri Konular
YSB 579E Yer Sistem Bilimlerinde İleri Konular
YSB 579E Special Top.in Earth Sys.Sci.
YSB 581E Evrim
YSB 581E Evrim
YSB 583 Kutup Oşinografisi
YSB 585E Yer Sistem Biliminde Matematiksel Kavramlar
YSB 585E Yer Sistem Bilimi için Matematiksel Kavramlar
YSB 585E Yer B Mat kons
YSB 596 Seminer
YSB 601E Yer bilimleri sisteminde ileri konular
YSB 601E Yer Bilimi'nde İleri Konular
YSB 601E Yer Sistemi Biliminde İleri Konular
YSB 601E Yer Sistemi Biliminde İleri Konular
YSB 603E İklim Bilimciler için Atmosfer Kimyası
YSB 605E Biyojeokimya
YSB 606E Ekosistem Ekolojisi
YSB 607E Kara Atmosfer Etkileşimleri
YSB 617E Paleoclimatology
YSB 629E Çevresel Antropoloji
YSB 637E Biogeography
YSB 637E Biyocoğrafya
YSB 660E Yer Bilimlerinde İnsansız Hava Sistemleri
YSB 690E Palinoloji
YSB 690E Palinoloji
YSB 690E Palinoloji
YSB 691E Jeofiziksel Akıs¸kanlar Dinamigˆi I – Do¨nen Akıs¸kanlar
YSB 695E Kutup Osinografisi
YSB 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
YSB 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
YSB 801E Yer ve Çevre Bilimleri için Yazılım Araçları
YSB 801E Yer ve Çevre Bilimleri için Yazılım Yöntemleri
YSB 802E Yer Sistem Bilimi için Matematik Kavramları
YSB YET Yeterlik
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024