Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Yer’in çeşitli katmanlarını ve bunların birbirleri ile ilişkilerini araştırmayı amaçlamakta ve bu konuda farklı disiplinlerden gelen lisansüstü öğrencilerini eğitmektedir. Enstitüde 3 Anabilim Dalı mevcuttur. Bunlardan Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı Yer’in kabuğu ve içi ile uğraşmaktadır. Bu çalışmaların amacı Yer’in içini yöneten mekanizmaların öğrenilmesi ve bu bilginin yeraltı kaynaklarının kazanılmasında ve doğal afetlerden (bilhassa deprem) sakınmada kullanılmasıdır. Enstitümüzde deprem konusunda bugün ülkemizdeki en ileri düzeyde araştırmalar ulusal ve uluslararası ortaklıklarla sürdürülmektedir. İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı atmosfer, deniz ve göl dinamikleri ile bunlar arasındaki ilişkileri araştıran bir dalımızdır. Bu anabilim dalında okyanus ve denizlerin modellenmesi, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, su kaynaklarının yönetimi, meteorolojik doğal afetler gibi insan yaşamı açısından son derece önemli konular üzerinde uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve lisansüstü tezleri yapılmaktadır. Ekoloji ve Evrim Anabilim dalı ise Yer üzerindeki eski ve yeni yaşam koşullarını ve canlı yaşamının jeolojik zaman içerisindeki evrimini öğrenmeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019