Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 501E - Jeodinamik
 

JDM 501E - Jeodinamik

Dersin Amaçları

Dersin amacı yerkürenin ve özellikle kıtasal yer kabuğunun yapısı, bileşimi, evrimi ve işleyişi
konusunda temel bilgi ve kavramları öğrencilere tanıtmaktır.
Bu bağlamda, öğrencilere
? Yer mantosu ve kabuğunun reolojik ve bileşimsel tabakalanması ve bunun levha tektoniği
ile olan ilişkisi;
? Magmatizma ve metamorfizmanın kökeni, oluşumu, tektonik ortam ile ilişkisi
? Magmatik ve metamorfik kayalarda oluşum ve soğuma yaşlarının tayini
? Jeolojik yapılar, bunların çeşitliliği, oluşum ortamları
? Genişlemeli ve sıkışmalı tektonik ortamlarda meydana gelen yapılar, magmatizma ve metamorfizma tanıtılacaktır.

Dersin Tanımı

Yer küre – iç yapısı ve bileşimi; manto ile kabuk, astenosfer ile litosfer; isostazi kavramı , Levha tektoniği –
prensipler ve istisnalar; Kıtasal ve okyanusal kabuk – oluşumu, yapısı, bileşimi ve evrimi; Kıtasal kabukta
magmatizma ve magmatik süreçler; Okyanusal kabukta magmatizma ve magmatik süreçler; ofiyolit kavramı;
Metamorfizma – tektonik ortamı, metamorfik fasiyesler; Metamorfik olaylar ve reyaksiyonlar; Magmatik ve
metamorfik kayalarda izotopik yaş tayini;Jeolojik yapılar – kırılgan ve sünek; Genişlemeli tektonik ortamlar ve
riftleşme – deformasyon, magmatizma ve metamorfizma; Dalma-batma – deformasyon, eklenir prizmalar,
metamorfizma ve magmatizma; Büyük yanal atımlı faylar – deformasyon ve havza oluşumu; Orojeni – zaman,
deformasyon, metamorfizma ve magmatizma.

Koordinatörleri
Gültekin Topuz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023