Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 501E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeodinamik
İngilizce Geodynamics
Dersin Kodu
JDM 501E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 1 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gültekin Topuz
Dersin Amaçları Dersin amacı yerkürenin ve özellikle kıtasal yer kabuğunun yapısı, bileşimi, evrimi ve işleyişi
konusunda temel bilgi ve kavramları öğrencilere tanıtmaktır.
Bu bağlamda, öğrencilere
? Yer mantosu ve kabuğunun reolojik ve bileşimsel tabakalanması ve bunun levha tektoniği
ile olan ilişkisi;
? Magmatizma ve metamorfizmanın kökeni, oluşumu, tektonik ortam ile ilişkisi
? Magmatik ve metamorfik kayalarda oluşum ve soğuma yaşlarının tayini
? Jeolojik yapılar, bunların çeşitliliği, oluşum ortamları
? Genişlemeli ve sıkışmalı tektonik ortamlarda meydana gelen yapılar, magmatizma ve metamorfizma tanıtılacaktır.
Dersin Tanımı Yer küre – iç yapısı ve bileşimi; manto ile kabuk, astenosfer ile litosfer; isostazi kavramı , Levha tektoniği –
prensipler ve istisnalar; Kıtasal ve okyanusal kabuk – oluşumu, yapısı, bileşimi ve evrimi; Kıtasal kabukta
magmatizma ve magmatik süreçler; Okyanusal kabukta magmatizma ve magmatik süreçler; ofiyolit kavramı;
Metamorfizma – tektonik ortamı, metamorfik fasiyesler; Metamorfik olaylar ve reyaksiyonlar; Magmatik ve
metamorfik kayalarda izotopik yaş tayini;Jeolojik yapılar – kırılgan ve sünek; Genişlemeli tektonik ortamlar ve
riftleşme – deformasyon, magmatizma ve metamorfizma; Dalma-batma – deformasyon, eklenir prizmalar,
metamorfizma ve magmatizma; Büyük yanal atımlı faylar – deformasyon ve havza oluşumu; Orojeni – zaman,
deformasyon, metamorfizma ve magmatizma.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan master/doktora öğrencileri;
1. Litosferin davranış mekanizmasını
2. Magmatizmanın oluşum ortamı, çeşitliliği, tektonik ortam ile olan ilişkisini
3. Metamorfizmanın oluşum ortamı, metamorfik fasiyeslerin nasıl tanımlandığı ve neyi ifade ettiği, metamorfizmanın
tektonik ortamlarını
4. Jeolojik yapıların çeşitliliğini, ve hangi tür ortamlarda oluştuğu
5. Genişlemeli ve sıkışmalı tektonik ortamlarda meydana gelen yapıları, magmatizma ve metamorfizmayı öğrenirler.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Mineral ve taş el örnekleri
Diğer
Ders Kitabı P. Kearey, K.A. Klepeis & F.J. Vine, 2009, Global Tectonic s. Wiley-Blackwell, 482 sayfa, ISBN 978-1-4051-0777-8.
Donald L. Turcotte & Gerald Schubert, 2014, Geodynamics, Cambridge University Press, 636 sayfa, ISBN: 9780521186230.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021