Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 553E - Magmatik Süreçler
 

JDM 553E - Magmatik Süreçler

Dersin Amaçları

Yüksek lisans öğrencileri ile birlikte magmaların farklılaşmasını sağlayan magmatik süreçleri eldeki literatür kaynakları kapsamında sistematik olarak inceleyerek, bu süreçlerin magma kimyası ve oluşan kayaların petrolojisi üzerindeki etkilerini araştırmak.
Jeokimyasal verileri temel alan alternatif sayısal model çalışmaları konusunda gerçek veriler üzerinde uygulamalar yapmak suretiyle öğrencilere magmatik süreçleri birbirlerinden nasıl ayıracakları ve bu süreçlerin bir magmatik sistemdeki etki ve önemlerini nasıl değerlendirecekleri konusunda bilgilendirmek.
Çeşitli magmatik süreçlerin iyi bir şekilde birbirlerinden ayrıldığı/saptandığı magmatik sistemleri konu alan makaleleri inceleyerek izlenen mantık dizgisinin kavranmasını sağlamak.
Öğrencilere menşeini bilmedikleri jeokimyasal veriler vererek, farklı magmatik süreçleri gerçek veriler üzerinde sayısal modellemeleri de kullanarak test etmelerini sağlamak. Böylece magmatik süreçlere yaklaşım konusunda gerekli bilgi birikimi edinmelerini sağlamak.

Dersin Tanımı

Magmanın oluştuğu manto/kabuk derinliklerinden yüzeye ulaşana kadar geçirdiği evreler ve bu süre zarfında etkili olan süreçler, değişkenler ve koşulları konu alır.
Magmatik kayalarda ana element oksitleri, iz element ve izotopik oranlarında zaman ve mekân içindeki değişimlerin petrolojik süreçler açısından yorumlanması ve söz konusu süreçlerin sayısal modellemesi dersin kapsamındadır.
Ayrıca literatürde var olan petrolojik modelleme yazılımlarının incelenmesi ve kullanımı ve model sonuçları ile saha ve petrografik gözlemlerin karşılaştırılmasını da içerir.
Ders, aynı zamanda petrolojik bu yaklaşımlardan edilen sonuçların magmaların evrimleştiği jeodinamik ortamın yorumlanmasında kullanımını da kapsar.

Koordinatörleri
Mehmet Keskin
Mehmet Keskin
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023