Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 633E - Carbonate and Evaporite
 

JDM 633E - Carbonate and Evaporite

Dersin Amaçları

Bu ders temel bilgileri karbonat ve evaporit sedimanları ve kayaç mineralojisi, kimya, doku, sedimanter yapılar, sedimanter ortamlar, çökelme süreçleri ve kontrol faktörleri, diyajenez süreçleri ve kontrol faktörleri, evaporit oluşumlarının petrol ve gaz arama ve mineral kaynaklarına uygulanması ve tuz bezi tektoniği anlatmakaadir.

Dersin Tanımı

Bu ders karbonat ve tuz sedimanları ve sedimanter kayaçlar mineraloji jeokimyası, doku, sedimanter yapılar, sınıflandırmalar, polarizan mikroskop altında tanımlamalar, çökelme ve diyajenez süreçleri, sedimanter ortamlar, karbonat ve tuz havzalarının tektono-sedimanter evrimi, petrol ve gaz arama, mineral kaynakları, ve tuz kubbeleri tektoniği ile ilgili önemli konuları kapsar.

Koordinatörleri
Alı Mohammadı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024