Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 605E - Kırıntılı çökel ortamları
 

JDM 605E - Kırıntılı çökel ortamları

Dersin Amaçları

Kırıntılı sedimanter sistemleri kontrol eden mekanizmaların anlaşılması
- Fasiyes modellerinin kullanılarak sedimanter birimlerin çökel ortamlarının
yorumlanabilmesi
- Havza bazında çökel ortamların deneştirilmesi
- Sekans stratigrafisi uygulamaları

Dersin Tanımı

Fasiyes kavramı, paleoortam. Akarsu, alüvyal yelpaze, yelpaze deltası, delta sistemlerii,
rüzgar, buzul, gölsel ve gelgit çökel ortamları, plaj, fırtına, tsunami ve self çökelleri, derin
deniz ortamları, türbiditler ve derin deniz yelpaze sistemi, sekans stratigrafisi temel
kavramları

Koordinatörleri
Alı Mohammadı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023