Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 605E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kırıntılı çökel ortamları
İngilizce Clastic Depositional Environ.
Dersin Kodu
JDM 605E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Alı Mohammadı
Dersin Amaçları Kırıntılı sedimanter sistemleri kontrol eden mekanizmaların anlaşılması
- Fasiyes modellerinin kullanılarak sedimanter birimlerin çökel ortamlarının
yorumlanabilmesi
- Havza bazında çökel ortamların deneştirilmesi
- Sekans stratigrafisi uygulamaları
Dersin Tanımı Fasiyes kavramı, paleoortam. Akarsu, alüvyal yelpaze, yelpaze deltası, delta sistemlerii,
rüzgar, buzul, gölsel ve gelgit çökel ortamları, plaj, fırtına, tsunami ve self çökelleri, derin
deniz ortamları, türbiditler ve derin deniz yelpaze sistemi, sekans stratigrafisi temel
kavramları
Dersin Çıktıları Bu dersi alan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar
- Sedimanter birimlerin çökel ortamlarını tanıyabilme
- Havza temelinde birimleri deneştirebilme
- Petrol endüstrisi için önemli temel bilgilere sahip olma ve geliştirme
- Sekans stratigrafisi uygulamaları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. H.G. Reading, 2009. Sedimentary environments: Processes, facies and
stratigraphy. Blackwell Pub.
2. Gary Nichols, 2013. Sedimentology and Stratigraphy, Wiley-Blackwell,
2nd edition.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024