Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 564E - Petrolojinin Termodinamik Esasları
 

JDM 564E - Petrolojinin Termodinamik Esasları

Dersin Amaçları

Faz Kuralı, Schreinemaker kuralları, termodinamik bağıntılar; P-T, T-X ve P-X grafiklerinde tepkime eğrilerinin konumlarının belirlenmesi; Standart durumlar; Aktivite ve Fugasite; Kimyasal bileşim ile aktivite/fugasite arasındaki ilişkiler; Jeotermobarometri ve kayaçların dengelenme koşullarının belirlenmesi; Model faz diyagramlarının oluşturulması; Yalancı kesit çizimi

Dersin Tanımı

Bu dersin ana amacı, yer bilimleri öğrencileriniin kayaçların oluşum koşullarını saptamak için, temel bilgilerle donatmaktır.
1. Tepkimelerin P-T, T-X ve P-X diyagramlarında konumlarının belirlenmesi
2. Petrolojide model faz diyagramlarının çizimi
3. Petrolojide belirli bir kayaç kimyası için yalancı kesitlerin oluşturulması

Koordinatörleri
Gültekin Topuz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024