Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 564E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Petrolojinin Termodinamik Esasları
İngilizce Thermody.Backgro.of Petro.
Dersin Kodu
JDM 564E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gültekin Topuz
Dersin Amaçları Faz Kuralı, Schreinemaker kuralları, termodinamik bağıntılar; P-T, T-X ve P-X grafiklerinde tepkime eğrilerinin konumlarının belirlenmesi; Standart durumlar; Aktivite ve Fugasite; Kimyasal bileşim ile aktivite/fugasite arasındaki ilişkiler; Jeotermobarometri ve kayaçların dengelenme koşullarının belirlenmesi; Model faz diyagramlarının oluşturulması; Yalancı kesit çizimi
Dersin Tanımı Bu dersin ana amacı, yer bilimleri öğrencileriniin kayaçların oluşum koşullarını saptamak için, temel bilgilerle donatmaktır.
1. Tepkimelerin P-T, T-X ve P-X diyagramlarında konumlarının belirlenmesi
2. Petrolojide model faz diyagramlarının çizimi
3. Petrolojide belirli bir kayaç kimyası için yalancı kesitlerin oluşturulması
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
5) Petrolojik faz diyagramlarının esasları
6) Petrolojik faz diyagramlarının oluşturulması
7) Herhangi bir mineral parajenezinin dengelenme koşullarının sınırlandırılması
8) Model faz diyagramları veya belli bir toplam kayaç bileşiminden yola çıkılarak yalancı kesitlerin oluşturulması
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar None
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Cemic L 2005 Thermodynamics in Earth Sciences. Springer, 386 p, Berlin, Heidelberg.
Powell R. 1979. Equilibrium thermodynamics in petrology. Harper and Row Publishers, London, New York 284 p.
Wood BJ & Fraser DG 1979. Elementary thermodynamics for geologists. Oxford Science Publications 303 p. Newyork.
Ganguly J. 2008. Thermodynamics in earth and planetary sciences. Springer, Heidelberg, 501 p.
Spear F. 1995. Metamorphic phase equilibria and pressure-temperature pahs, Mineralogical Society of America Monograph, 799 p.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024