Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 619E - Rejyonal jeolojide seçme konular
 

JDM 619E - Rejyonal jeolojide seçme konular

Dersin Amaçları

Ders, Türkiye'de ve dünyada değişik tektonik rejimlerden etkilenen bölgelerin jeolojilerini tartışmak ve anlamak üzerinde kurulmuştur. Değişik tektonik rejimler altında gelişen yapılar, metamorfik ve magmatik olaylar tanımlanacak ve tektonizma ile olan ilişkileri yorumlanacaktır. Ders, bilhassa tektonik veya rejyonal jeoloji yapacak ve/veya Türkiye’nin jeolojik yapısına ve evrimine ilgi duyan ögrenciler için uygundur.
İçerik

Dersin Tanımı

Pontidler: İstanbul Zonu, Istranca Masifi, Sakarya Zonu. Trakya Havzası, Çankırı Havzası. Anatolid-Toridler: Tavşanlı Zonu, Afyon Zonu, Menderes Masifi, Bornova Fliş Zonu, Toroslar, Güneydoğu Anadolu - Arap platformu. Genişleme tektoniği: Ege Denizi, grabenler ve Kazdağ. Oligosen yanal atım tektoniği: Uludağ. Denizler: Marmara, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz. Türkiye’de neotektonik dönem ve Türkiye’nin neotektonik yapısı. Dünyada genişlemeli tektonik: Basin ve Range bölgesi (ABD), Doğu Afrika grabenleri. Dünyada sıkışmalı tektonik: Himalaya, Kaliforniya. Dünyada doğrultu-atımlı tektonik: San Andreas fay zonu.

Koordinatörleri
Aral Okay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022