Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 619E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Rejyonal jeolojide seçme konular
İngilizce Selec.Topics in Regional Geol.
Dersin Kodu
JDM 619E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Aral Okay
Dersin Amaçları Ders, Türkiye'de ve dünyada değişik tektonik rejimlerden etkilenen bölgelerin jeolojilerini tartışmak ve anlamak üzerinde kurulmuştur. Değişik tektonik rejimler altında gelişen yapılar, metamorfik ve magmatik olaylar tanımlanacak ve tektonizma ile olan ilişkileri yorumlanacaktır. Ders, bilhassa tektonik veya rejyonal jeoloji yapacak ve/veya Türkiye’nin jeolojik yapısına ve evrimine ilgi duyan ögrenciler için uygundur.
İçerik
Dersin Tanımı Pontidler: İstanbul Zonu, Istranca Masifi, Sakarya Zonu. Trakya Havzası, Çankırı Havzası. Anatolid-Toridler: Tavşanlı Zonu, Afyon Zonu, Menderes Masifi, Bornova Fliş Zonu, Toroslar, Güneydoğu Anadolu - Arap platformu. Genişleme tektoniği: Ege Denizi, grabenler ve Kazdağ. Oligosen yanal atım tektoniği: Uludağ. Denizler: Marmara, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz. Türkiye’de neotektonik dönem ve Türkiye’nin neotektonik yapısı. Dünyada genişlemeli tektonik: Basin ve Range bölgesi (ABD), Doğu Afrika grabenleri. Dünyada sıkışmalı tektonik: Himalaya, Kaliforniya. Dünyada doğrultu-atımlı tektonik: San Andreas fay zonu.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
1. Türkiye’deki tektonik birimlerin yapısı, stratigrafisi, jeolojisi.
2. Türkiye’nin tektonik evrimi.
3. Dalma-batma, riftleşme, genişleme, sıkışma gibi tektonik olaylar ve bunların jeolojik kayıtta, stratigrafide yansımalarının tespiti.
4. Dünyada Türkiye benzeri jeolojik ortamların tektonik yapısı ve gelişimi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020