Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 633E - Carbonates and Evaporites
 

JDM 633E - Carbonates and Evaporites

Dersin Amaçları

Bu ders temel bilgileri karbonat ve evaporit sedimanları ve kayaç mineralojisi, kimya, doku, sedimanter yapılar, sedimanter ortamlar, çökelme süreçleri ve kontrol faktörleri, diyajenez süreçleri ve kontrol faktörleri, evaporit oluşumlarının petrol ve gaz arama ve mineral kaynaklarına uygulanması ve tuz bezi tektoniği anlatmakaadir.

Dersin Tanımı

- Karbonat ve evaporit sedimanlar mineralojisi ve jeokimyası.
- Karbonat ve evaporit fabrik, doku ve sedimanter yapılar.
- Polarize mikroskop altında karbonat ve evaporit minerallerinin tanımlanması ve sınıflandırılması.
- Karbonat ve evaporit biriktirme ve diyajenez süreçleri ve ortamlar.
- Karbonat ve evaporitlerin sedimanter havzalarının tektono-sedimanter evrimi.
- Karbonat ve evaporit jeolojisinin petrol ve gaz arama ve mineral kaynaklarına uygulanması.
- Tuz Domları tektoniği.

Koordinatörleri
Alı Mohammadı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022