Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi / DEN 451 - Gemi ve Oşinografi Lab.
 

DEN 451 - Gemi ve Oşinografi Lab.

Dersin Amaçları

1. Oşinografik ölçümler için kullanılan aletleri tanımak
2. Temel oşinografik parametreleri ölçmek
3. Ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
4. Model deney sistemlerini tanımak
5. Deney sonuçlarını değerlendirmek

Dersin Tanımı

Giriş ve Genel Bilgiler, Foto-elastisite deneyi, Tuzluluk Ölçümü, Çözünmüş oksijen ölçümü, PH ölçümü, Fosfat iyonu PO4
3-Ölçümü, yağ konsantrasyon tayini, GPS ve Eko sounder kullanımı,
Gemi Model Deney Sistemleri, Model Deney Havuzu, Direnç, Sevk, İz, Akım Görüntüleme vb. Deneyler, Foto-elastisite deneyi, Strain-gauge deneyi,

Koordinatörleri
Yalçın Ünsan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022