Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gemi ve Oşinografi Lab.
İngilizce Ship Mod.Tst.&OceanographyLab.
Dersin Kodu
DEN 451 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 1 - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yalçın Ünsan
Dersin Amaçları 1. Oşinografik ölçümler için kullanılan aletleri tanımak
2. Temel oşinografik parametreleri ölçmek
3. Ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
4. Model deney sistemlerini tanımak
5. Deney sonuçlarını değerlendirmek
Dersin Tanımı Giriş ve Genel Bilgiler, Foto-elastisite deneyi, Tuzluluk Ölçümü, Çözünmüş oksijen ölçümü, PH ölçümü, Fosfat iyonu PO4
3-Ölçümü, yağ konsantrasyon tayini, GPS ve Eko sounder kullanımı,
Gemi Model Deney Sistemleri, Model Deney Havuzu, Direnç, Sevk, İz, Akım Görüntüleme vb. Deneyler, Foto-elastisite deneyi, Strain-gauge deneyi,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1. Model deney sistemlerini
2. Gemi model deney sonuçlarından gemiye ait değerlere geçmeyi
3. Tuzluluk , sıcaklık ve pH ölçümü
4. Sintine suyunda yağ konsantrasyonu tayini
5. Deniz suyunda çözünmüş oksijen tayini
6. Otrifikasyon ve fosfat iyonu tayini, GPS ve Video Sounder kullanımı
7. Gemi mukavemetinin tanımı
8. Temel yasalar, temel ölçme ve ölçme sistemlerini
öğrenirler
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Yonsel F.; Bilgin , Guney, Ceren; Deniz Bilimleri Laboratuvar Föyü
Laboratory Text Book: Prepared By Assoc.Prof.Dr. Fatma Yonsel & Res. Assist.
MSc. Ceren Bilgin Guney
Yalçın ÜNSAN; Deniz Bilimleri Laboratuvar Föyü,
Laboratory Text Book: Prepared By Assis. Prof. Yalçın ÜNSAN
Diğer Referanslar Greenberg A.E, Clesceri L.S., Eaton A.D.( Edited by) ,1992 APHA AWWA Standart
Methods For the Examination of Water and Waste water 18.th Edition
Bearman G. ( Edited by), 1989, Seawater: Its Composition, Properties and
Behavior,Pergamon Press Ltd
Dr. Y. Müh. K. Ertan Gülgeze, 1985, Mukavemette Deneysel Yöntemler ve
Gemilerde Uygulanması, Dokuz Eylül Üniversitesi.
JAMES F. DOYLE Modern Experimental Sterss Analysis, 2004, John Willey And
Sosns LTD
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020