Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 311E - Jeofizik
 

MAD 311E - Jeofizik

Dersin Amaçları

Jeofiziğin tanımı, önemi ve gerekliliğini anlatmak,
Yerküreunin iç yapısını, katmanlarını ve herbir katmanın fiziksel özelliklerini tanımlamak,
Jeofizik yöntemlerin (gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik ve sismik vb) tanımlanması, kullanım amaçları ve uygulama şekilleri

Dersin Tanımı

Yer fiziği ve yerin yapısı; gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik, doğal ve yapay polarizasyon, sismik, radyometri, batimetri, yandan taramalı sonar vs. yöntemleri; deprem jeofiziği; jeomanyetizma ve paleomanyetizma; yeraltısuyu, kömür, petrol ve doğal gaz, maden, endüstriyel hammadde, radyoaktif mineral aramalarında yararlanılan jeofizik yöntemler; çevre kirliliği ve arkeojeolojik aramalar; jeofizik uygulamalarda seçilmiş örnek çalışmalar.

Koordinatörleri
Seda Yolsal Çevikbilen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023