Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 315 - Jeolojide Arz. ve Hrta Tekn.
 

JEO 315 - Jeolojide Arz. ve Hrta Tekn.

Dersin Amaçları

1. Jeoloji haritalarının önemi
2. Yerbilimsel problemlere çok yönlü yaklaşımı sağlamak
3. Jeofizik çalışmalarında jeoloji-ijeofizik ilişkisi
4. Jeoloji haritalarının yorumu

Dersin Tanımı

Jeoloji Haritalarının Önemi, Kullanım Alanları, Türleri; Jeoloji Haritasının Unsurları; Jeolojik Haritalarda Ölçülebilir Geometrik Unsurlar; Mostra Örneği Kavramı; Yapı Münhanileri; Jeolojik Haritalama Teknikleri; Stratigrafi Birimlerinde Kalınlık Kavramı; Diskordanslar; Faylar, Fayları Tanıtan Saha Verileri, Fayların Unsurları, Çeşitleri, Atım ve Separasyon; Jeoloji Haritalarında Fayların Tanınması, Türü ve Atımının Belirlenmesi; Jeoloji-Jeomorfoloji ilişkisi; Jeolojik harita yorumu

Koordinatörleri
Ufuk Tarı
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024