Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 451E - Gravite ve Manyetik Prospeksiyon
 

JEF 451E - Gravite ve Manyetik Prospeksiyon

Dersin Amaçları

1. Gravite ve Manyetik potansiyel alanların fiziksel esaslarını öğretmek,
2. Gravite ve Manyetik potansiyel alanlarının ölçülmesi ve alet kullanımını öğretmek,
3. Elde edilen verilerin analizini yaparak yorumlamaya hazır hale getirmek,
4. Verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması.

Dersin Tanımı

GRAVİTE PROSPEKSİYON: Fizik esaslar: Newton Kanunu, gravite potansiyeli ve potansiyel olan eşitlikleri-yerin çekim alanı, jeopotansiyel, jeoid, sferoid, Uluslararası gravite bağıntıları- Yer çekimi ivmesinin mutlak değerinin ölçülmesinde kullanılan yöntemler, Çekim ivmesi farkının ölçülmesi (gravimetreler), kara deniz ve havada gravimetre ölçmeleri-Gravimetre ölçmelerine uygulanan düzeltme ve indirgemeler. Gravite anomalilerinin çeşitleri-gravite ve manyetik anomali haritasında bölgesel ve yerel anomalileri birbirinden ayırmada kullanılan yöntemler- sayısal süzgeç düzenleme, uzunluk ve dalgasayısı ortamında süzgeçleme- Analitik uzanım yöntemleri, yatay ve düşey türevler- Anomaliye neden olan toplam kütlenin hesaplanması- Değişik geometrik şekle sahip kütlelerin gravite anomalilerinin elde edilmesi ve analizi, gravite anomalilerinin karakterestik eğriler yöntemi ile değerlendirilmesi.
MANYETİK PROSPEKSİYON: Fizik esaslar, dipol alanı ve özelliklerinin belirlenmesi. Manyetik prospeksiyonda ölçmeler - manyetometreler - Çeşitli model kütlelerin yer manyetik alanı içinde oluşturduğu manyetik anomaliler ve irdelenmesi - Manyetik anomalilerin karakterestik eğriler yöntemi ile değerlendirilmesi - Gelişigüzel şekilli kütlelerin manyetik anomalilerinin Talwani yöntemi ile hesaplanması.

Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024