Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 451E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gravite ve Manyetik Prospeksiyon
İngilizce Gravity& Magnetic Prospecting
Dersin Kodu
JEF 451E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 2 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü
Dersin Amaçları 1. Gravite ve Manyetik potansiyel alanların fiziksel esaslarını öğretmek,
2. Gravite ve Manyetik potansiyel alanlarının ölçülmesi ve alet kullanımını öğretmek,
3. Elde edilen verilerin analizini yaparak yorumlamaya hazır hale getirmek,
4. Verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması.
Dersin Tanımı GRAVİTE PROSPEKSİYON: Fizik esaslar: Newton Kanunu, gravite potansiyeli ve potansiyel olan eşitlikleri-yerin çekim alanı, jeopotansiyel, jeoid, sferoid, Uluslararası gravite bağıntıları- Yer çekimi ivmesinin mutlak değerinin ölçülmesinde kullanılan yöntemler, Çekim ivmesi farkının ölçülmesi (gravimetreler), kara deniz ve havada gravimetre ölçmeleri-Gravimetre ölçmelerine uygulanan düzeltme ve indirgemeler. Gravite anomalilerinin çeşitleri-gravite ve manyetik anomali haritasında bölgesel ve yerel anomalileri birbirinden ayırmada kullanılan yöntemler- sayısal süzgeç düzenleme, uzunluk ve dalgasayısı ortamında süzgeçleme- Analitik uzanım yöntemleri, yatay ve düşey türevler- Anomaliye neden olan toplam kütlenin hesaplanması- Değişik geometrik şekle sahip kütlelerin gravite anomalilerinin elde edilmesi ve analizi, gravite anomalilerinin karakterestik eğriler yöntemi ile değerlendirilmesi.
MANYETİK PROSPEKSİYON: Fizik esaslar, dipol alanı ve özelliklerinin belirlenmesi. Manyetik prospeksiyonda ölçmeler - manyetometreler - Çeşitli model kütlelerin yer manyetik alanı içinde oluşturduğu manyetik anomaliler ve irdelenmesi - Manyetik anomalilerin karakterestik eğriler yöntemi ile değerlendirilmesi - Gelişigüzel şekilli kütlelerin manyetik anomalilerinin Talwani yöntemi ile hesaplanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Gravite ve manyetik potansiyel alanlarının fiziksel esasları,
II. Gravite ve manyetik ölçümlerin hangi aletlerle nasıl yapıldığı,
III. Elde edilen verilere uygulanacak düzeltme ve indirgemelerin nasıl yapılacağı,
IV. Anomali haritalarının birbirinden ayırma yöntemleri,
V. Yerel ve bölgesel anomali haritalarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği
konularında bilgi ve beceri kazanacaktır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Sanver, M. ve İşseven., T. 2007. Gravite ve Manyetik Arama Yöntemleri. İTÜ-Nobel Yayın Dağıtım Basımı, 1.Baskı, İstanbul. 368 sayfa. ISBN: 978-9944-77-168-9.
Diğer Referanslar Erden, F.; Uygulamalı Gravite, MTA Enstitüsü yayını, Eğitim serisi No: 21, 1979.
Telford, W.M., L.P. Geldart and R.E. Sherift; Aplied Geophysics (2nd edition), Cambridge University Press, Newyork, ISBN 0 521 33938-3, 1990.
Robinson, E.S. and C. Coruh; Basic Exploration Geophysics, John Wiley and Sons. ISBN 0 471 87941 X. 1998
Grant, F.S. and G.F. West; Interpratation Theory in Prospecting, Mc Graw-Hill, Catolog Card Number 64-8413, 1965.
Nettleton, L.L.; Gravity and Magnetics in oil Prospecting; McGraw-Hill, ISBN 0 07 046303-4, 1976
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023