Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 318E - Endüstriyel Mineraller
 

MAD 318E - Endüstriyel Mineraller

Dersin Amaçları

1. Ülkemizdeki endüstriyel hammadde kaynaklarının amacına uygun olarak kullanılmasına olanak sağlamak,
2. Ülkemizde endüstriyel hammaddelerin nihai ürün olarak üretilmesi ile ilgili alt yapı ve bilgi birikimini oluşturmak,
3. Endüstriyel hammaddelerin ülke ekonomisine katkısını arttırmak

Dersin Tanımı

Endüstriyel hammaddelerin tanımı, önemi, rezervi, Türkiye’deki üretimi, ihracatı ve ithalatı. Türkiye’de
üretilen endüstriyel mineraller, feldspat, kaolen, seramik killeri, vollastonit, talk, pirofillit, zirkon (Seramiksanayi), manyezit, kromit, refrakter kil, mika, disten, dolomit, boksit, grafit (Refrakter sanayi), kuvars,
trona, nefelinli siyenit, lityum (Cam sanayi), sepiyolit, zeolit, diyatomit, bentonit, kalsit (Dolgu ve
Filtrasyon sanayi), kireçtaşı, pomza, perlit, tras, kum, (İnşaat ve Çimento sanayi), bor mineralleri, tuz,
sodyum sülfat, florit, barit, selestit, demir ve titan oksitli mineraller (Kimya, Boya ve Deterjan sanayi),
fosfat kayacı, apatit, kükürt (Gübre sanayi), elmas, korund, zımpara taşı, garnet, spinel, yarı kıymetli
mineraller, nadir toprak mineralleri

Koordinatörleri
Fırat Burat
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024