Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 262 - Stratigrafi
 

JEO 262 - Stratigrafi

Dersin Amaçları

1) Jeolojik zaman kavramının jeolojik haritlama, maden ve hidrokarbon arama çalışmaları için
taşıdığı önemin anlatılması, 2) Stratigrafi çalışmalarının temel metodlarının öğrenilmesi, 3) Bu
metodların yerel jeolojik ortam ve çalışma amacına göre sedimenter istifler ve kristalen kayalar
üzerindeki uygulamaları, 4) Karmaşık doğal sistemlerin çalışılması

Dersin Tanımı

Stratigrafik seriler, Yer tarihi açısından en kapsamlı kayıtları içerirler. Sedimenter kayaların
çalışılması stratigrafinin çekirdeğini oluştururken, metamorfik ve magmatik kütlelerin ilişkileri
stratigrafi ilkeleri olmaksızın anlaşılamaz. Özetle stratigrafi, jeolojik birimlerin uzamsal boyutu
ile zamansal boyutu arasında ilişki kurma sanatıdır. Bu ders stratigrafi biliminde kullanılan
yöntemlere giriş olacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin ilk kısımında temel sedimantasyon ilkeleri,
lithostratigrafi ve biyostratigrafi yöntemlerinden bahsedilirken, ikinci kısımda stratigrafide
kullanılan jeofizik yöntemleri, duraylı izotop oranlarındaki değişimler ve jeokronoloji konuları
üzerinde durulmaktadır. Dersin son kısımında ise kaya kütlelerinin zamansal ilişkisinin
kurulmasında kullanılan farklı yöntemlerin uygulanması özetlenerek anlatılmaktadır.

Koordinatörleri
Ercan Özcan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024