Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 351 - Jeoistatistik
 

JEO 351 - Jeoistatistik

Dersin Amaçları

1. İstatistiğin temel kavramlarını tanıtmak.
2. Farklı kategorilerdeki verileri hipotez testlerine tabi tutmak.
3. İki değişkenli verileri kullanarak lineer regresyon ve korelasyon ilişkilerini incelemek.
4. Varyogram modellerini tanıtarak kriking yöntemi ile jeoistatiksel kestirimlerde bulunmak.

Dersin Tanımı

Deneyler, Hipotezler ve Aksinin İspatı, Veri toplama ve görüntüleme, Bilimin Sorumluluğu ve Etiği, Olasılık ve Karar Verme, Örneklerle çalışma: Veriler, Popülasyonlar ve İstatistikler, Normal Dağılımlar: Bir ve İki Örneklemin Ortalamalarını Karşılaştırma Testleri, Tip 1 ve Tip 2 Hatası, Güç ve Örneklem Büyüklüğü, Tek Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi, ANOVA'dan Sonra Çoklu Karşılaştırmalar, İki Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi, Değişkenler Arasındaki İlişkiler: Doğrusal Korelasyon ve Doğrusal Regresyon, Linear Regression, Çok Değişkenli Analizin Tanımsal Kavramları, Sıralı Analize Giriş ve Kavramlar, Uzaysal Analizin Tanımsal Kavramları.

Koordinatörleri
Fuat Yavuz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024