Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 323 - Jeokimya
 

JEO 323 - Jeokimya

Dersin Amaçları

1. Jeokimyaya kapsamlı bir giriş sağlamak ve öğrencileri, Yerbilimlerini çalışmada ilgili temel jeokimyasal prensiplerle tanıştırmak
2. Yerbilimlerinde yaygın olayları temel jeokimyasal prensipleri kullanarak açıklama, yorumlama ve tahmin etmede jeokimyanın öneminin kazandırılması
3. Temel jeokimyasal kavramların anlaşılmasının, Yeryuvarı sistemini anlamamızı nasıl kolaylaştıracağı bilgisinin verilmesi.

Dersin Tanımı

Yer bilimi, hem litosfer, hidrosfer ve atmosfer içinde hem de bunların arasında gerçekleşen doğal olayları betimleme, açıklama ve yorumlama konularıyla ilgili kapsamlı ve dinamik bir bilimdir. Bu bilmin temelinde, hem kalitatif hem de kantitatif olarak ifade edilen temel kimyasal, fiziksel, biyolojik ve jeolojik kavram ve teoriler bulunmaktadır. Bu bilim dalının içerisinde, jeoloji ve kimyanın nasıl bir araya getirildiğine ve bu kombinasyonun sonuçlarının Yeryuvarını ve onun işleyişini anlamada nasıl kullanılabildiğine odaklanılmaktadır. Bir dizi interaktif ders ile jeokimyaya kapsamlı bir giriş sağlanırken, üzerinde düşünülmesi gereken bazı ilginç problemler ile problem-esaslı pratik konular, yerbilimlerinde yaygın doğal olaylara jeokimyasal prensiplerin uygulanması, anlaşılması, araştırılması ve geliştirilmesine olanak tanımaktadır.
Bu ders kapsamında işlenecek konular : Jeokimyasal esaslar (Kristal kimyası-prensipleri ve atomic-yerdeğiştirmenin kuralları); kozmokimya (evren kimyası – güneş, gezegenler ve meteoritler); radyojenik izotoplar ve yeryuvarı farklılaşması (Yeryuvarının ve onun rezervuarları olan çekirdek, manto, kabuk, hidrosfer, biyosfer, atmosferin bileşimi ve evrimi); kabuksal jeokimya; Yeryuvarı yüzeyi jeokimyası; hidrotermal jeokimyası; kararlı izotopun esasları; magmatik olaylarda major ve eser element davranışı – ergime ve kristallenme modelleri; magmatik olayların ürünleri – volkanitler ve granitoyitler; sedimanter ve metamorfik işlemlerde jeokimya.

Koordinatörleri
Murat Budakoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024