Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 323 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeokimya
İngilizce Geochemistry
Dersin Kodu
JEO 323 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Murat Budakoğlu
Dersin Amaçları 1. Jeokimyaya kapsamlı bir giriş sağlamak ve öğrencileri, Yerbilimlerini çalışmada ilgili temel jeokimyasal prensiplerle tanıştırmak
2. Yerbilimlerinde yaygın olayları temel jeokimyasal prensipleri kullanarak açıklama, yorumlama ve tahmin etmede jeokimyanın öneminin kazandırılması
3. Temel jeokimyasal kavramların anlaşılmasının, Yeryuvarı sistemini anlamamızı nasıl kolaylaştıracağı bilgisinin verilmesi.
Dersin Tanımı Yer bilimi, hem litosfer, hidrosfer ve atmosfer içinde hem de bunların arasında gerçekleşen doğal olayları betimleme, açıklama ve yorumlama konularıyla ilgili kapsamlı ve dinamik bir bilimdir. Bu bilmin temelinde, hem kalitatif hem de kantitatif olarak ifade edilen temel kimyasal, fiziksel, biyolojik ve jeolojik kavram ve teoriler bulunmaktadır. Bu bilim dalının içerisinde, jeoloji ve kimyanın nasıl bir araya getirildiğine ve bu kombinasyonun sonuçlarının Yeryuvarını ve onun işleyişini anlamada nasıl kullanılabildiğine odaklanılmaktadır. Bir dizi interaktif ders ile jeokimyaya kapsamlı bir giriş sağlanırken, üzerinde düşünülmesi gereken bazı ilginç problemler ile problem-esaslı pratik konular, yerbilimlerinde yaygın doğal olaylara jeokimyasal prensiplerin uygulanması, anlaşılması, araştırılması ve geliştirilmesine olanak tanımaktadır.
Bu ders kapsamında işlenecek konular : Jeokimyasal esaslar (Kristal kimyası-prensipleri ve atomic-yerdeğiştirmenin kuralları); kozmokimya (evren kimyası – güneş, gezegenler ve meteoritler); radyojenik izotoplar ve yeryuvarı farklılaşması (Yeryuvarının ve onun rezervuarları olan çekirdek, manto, kabuk, hidrosfer, biyosfer, atmosferin bileşimi ve evrimi); kabuksal jeokimya; Yeryuvarı yüzeyi jeokimyası; hidrotermal jeokimyası; kararlı izotopun esasları; magmatik olaylarda major ve eser element davranışı – ergime ve kristallenme modelleri; magmatik olayların ürünleri – volkanitler ve granitoyitler; sedimanter ve metamorfik işlemlerde jeokimya.
Dersin Çıktıları (1) Jeokimya alanında ve jeokimyanın yerbilimlerinin diğer alanları ile nasıl ilişkili olduğu konusunda geniş genel bir bilgi sahibi olmak
(2) Jeokimyanın üzerinde durduğu problem çeşitleri için değer yargısı edinmek
(3) Doğal sistemlerin nasıl işlediğini ve bazı durumlarda insanların bu sistemleri nasıl
etkilediği anlayışını kazanmak
(4) Kimyada öğrenilmiş olan kimyasal prensipleri ve kavramları jeokimyaya ve jeolojik problemlere uygulayabilmek
(5) Kimyasal denge, sıcaklık ve basıncın kimyasal dengeye olan etkileri konularında köklü bir anlayışa sahip olmak
(6) Genellikle ayrışma, litolojik ve redoks-kontrollü ortamlarda gerçekleşen kimyasal reaksiyonları denkleştirebilmek
(7) Duraylı izotoplar ve radyojenik izotop jeokimyasının jeokronolojiye uygulaması, dolayısı ile jeolojik olaylar için bir zaman süreci belirleme konularında temel bir anlayışa sahip olmak
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar yok
Diğer yok
Ders Kitabı ESSENTIALS of GEOCHEMISTRY, 2nd EDITION, JONES & BARTLETT PUBLISHERS, 2008. AUTHOR: WALTHER, J.V.
Diğer Referanslar 2. GEOCHEMISTRY, 2ND EDITION, PRENTICE HALL, 1996. AUTHOR: BROWNLOW, A.H.
3. PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF GEOCHEMISTRY
2ND EDITION, PRENTICE HALL INC., 1998. AUTHOR: GUNTER FAURE
4. INTRODUCTION to GEOCHEMISTRY, 3rd Edition MCGRAW-HILL, INC., 1975 AUTHOR: KONRAD B. KRAUSKOPF
5. ENCYCLOPEDIA of GEOCHEMISTRY, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, 1999 EDITED by CLARE P. MARSHALL and RHODES W. FAIRBRIDGE
6. GEOCHEMISTRY: PATHWAYS & PROCESSES, 2nd EDITION, COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, 2004.
AUTHOR: McSWEEN, H.Y., RICHARDSON, S.M. & UHLE, M.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024