Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 452 - Mühendislik Sismolojisi
 

JEF 452 - Mühendislik Sismolojisi

Dersin Amaçları

1. Depremin insanlar, yapılar ve yer yüzündeki etkilerini öğretmek,
2. Deprem zararlarının azaltılmasına ilişkin sorunların belirlenmesi ve çözümünde yardımcı olacak jeofizik, jeoloji ve sismoloji tekniklerini öğretmek,
3. Deprem kaynağı ve yerin fiziksel/jeolojik özelliklerinin kaydedilen yer hareketi üzerindeki etkilerini öğretmek,
4. Deprem tehlike ve riskinin belirlenmesine yönelik verilerin nasıl toplandığı, işlendiği, yorumlandığı ve raporlandığını öğretmek,
5. Veri-işlem ve yorumlamada gerekli yazılımların kullanımı için bir fırsat sunmak.

Dersin Tanımı

Depremin arazi, yapılar ve insan üzerindeki etkileri. Makro- ve mikro-bölgelendirme kavramları. Mikro-bölgelemede kullanılan yöntemler. Zemin sınıflaması. Deprem tehlikesi ve deprem riski. Tek- ve çok-serbestlik dereceli sistemlerde serbest ve zorlamalı titreşim. Yerin ivme, partikül hızı ve yer-değiştirme özellikleri. Deprem büyüklüğü, ivme, PGA, deprem süresi ilişkileri. İvme spektrumu, tepki spektrumu ve tasarım spektrumu kavramları. İvme ve partikül hareketine deprem kaynak, ortam ve zemin ve topoğrafya etkileri. Deprem ve mikrotremor verileri ile zemin büyütmesinin kestirimi.

Koordinatörleri
Hüseyin Argun Kocaoğlu
Hüseyin Argun Kocaoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024