Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 431E - Kömür Hazırlama & Teknolojisi
 

MAD 431E - Kömür Hazırlama & Teknolojisi

Dersin Amaçları

1.Enerji üretiminde kömürün ne derece önemli olduğu hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
2.Öğrencilere kömür yıkama konseptinin öğretilmesi
3.Kömür hazırlama, kömür teknolojisi, tesis uygulamaları ve tesis kontrolü metodları

Dersin Tanımı

Kömürün tanımı ve özellikleri, Kömür özelliklerinin tüketimdeki yeri ve Türk kömürleri, taşkömürleri, linyit, artıkların kullanımı. Kömürde numune alma. Kömürhazırlama, yıkamaeğrileri, M-eğrisi bazında. Kırma, eleme, kömürün yaş olarak zenginleştirilmesi, kömürde kuru(Course Description)
zenginleştirme, kömürde kükürt miktarının düşürülmesi. Kömürde rutubet miktarının azaltılması.Kömür hazırlamada yardımcı işlemler. Kömür yıkama tesislerinde proses değerlendirmeyöntemleri. Kömür analiz yöntemleri

Koordinatörleri
Fırat Burat
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022