Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 431E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kömür Hazırlama & Teknolojisi
İngilizce Coal Preparation &Technology
Dersin Kodu
MAD 431E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fırat Burat
Dersin Amaçları 1.Enerji üretiminde kömürün ne derece önemli olduğu hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
2.Öğrencilere kömür yıkama konseptinin öğretilmesi
3.Kömür hazırlama, kömür teknolojisi, tesis uygulamaları ve tesis kontrolü metodları
Dersin Tanımı Kömürün tanımı ve özellikleri, Kömür özelliklerinin tüketimdeki yeri ve Türk kömürleri, taşkömürleri, linyit, artıkların kullanımı. Kömürde numune alma. Kömürhazırlama, yıkamaeğrileri, M-eğrisi bazında. Kırma, eleme, kömürün yaş olarak zenginleştirilmesi, kömürde kuru(Course Description)
zenginleştirme, kömürde kükürt miktarının düşürülmesi. Kömürde rutubet miktarının azaltılması.Kömür hazırlamada yardımcı işlemler. Kömür yıkama tesislerinde proses değerlendirmeyöntemleri. Kömür analiz yöntemleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

I.
Türkiye’deki mevcut fosil enerji kaynaklarının önemi ve değerlendirilmesi
yöntemlerini

II.
Kömür Kullanımı ve Teknolojileri

III.
Kömür Hazırlama Yöntemlerini Anlama ve Uygulama
IV.
Kömür Analiz Yöntemleri

V.
Kömür Yıkama ve Performans Eğrilerinin Çizilmesi ve Değerlendirilmesi
VI.
İleri Kömür Teknolojilerinin Öğrenilmesi
Becerilerini kazanmaktadır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023