Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 242 - Optik Mineraloji
 

JEO 242 - Optik Mineraloji

Dersin Amaçları

Dersin amacı farklı türdeki ana kayaç yapıcı mineralleri optik özelliklerinden hareketle tanımak ve tanımlamaktır. Ders minerallerin tanınmasını amaçladığından dersin uygulamalı kısmı en az teorik kısmı kadar önemlidir. Uygulamalar sırasında mineraller ve kayaçlardan alınan ince kesitler polarizan mikroskopla incelenir ve onların ana optik karakterleri belirlenerek ne oldukları tespit edilir.

Dersin Tanımı

Işık ve ışığın tabiatı, polarizan mikroskop ve parçaları, işlevleri, polarizan mikroskopta minerallerin özellikleri: opak-transparent mineraller, renk-pleokroizma, dilinim-kırıklık, form-habit, kapantı, röliyef ve kırılma indisi, izortop ve anizotrop mineraller, optik indikatriks kavramı, sönme ve sönme türleri, birefrenjens, uzanım işareti, minerallerin temel indis yönleri, üniaks ve biaks optik figürler, işaret tayini, 2v açısı; ana kayaç yapıcı minerallerin optik özellikleri: silis grubu, feldispat grubu, mika grubu, amfibol grubu, piroksen grubu, klorit grubu, olivin grubu, garnet grubu, metamorfizma silikatları (andalusit, sillimanit, disten), stavrolit, epidot grubu, kalsit, sfen, apatit

Koordinatörleri
Şengül Can Genç
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022