Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 242 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Optik Mineraloji
İngilizce Optical Mineralogy
Dersin Kodu
JEO 242 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 1 - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şengül Can Genç
Dersin Amaçları Dersin amacı farklı türdeki ana kayaç yapıcı mineralleri optik özelliklerinden hareketle tanımak ve tanımlamaktır. Ders minerallerin tanınmasını amaçladığından dersin uygulamalı kısmı en az teorik kısmı kadar önemlidir. Uygulamalar sırasında mineraller ve kayaçlardan alınan ince kesitler polarizan mikroskopla incelenir ve onların ana optik karakterleri belirlenerek ne oldukları tespit edilir.
Dersin Tanımı Işık ve ışığın tabiatı, polarizan mikroskop ve parçaları, işlevleri, polarizan mikroskopta minerallerin özellikleri: opak-transparent mineraller, renk-pleokroizma, dilinim-kırıklık, form-habit, kapantı, röliyef ve kırılma indisi, izortop ve anizotrop mineraller, optik indikatriks kavramı, sönme ve sönme türleri, birefrenjens, uzanım işareti, minerallerin temel indis yönleri, üniaks ve biaks optik figürler, işaret tayini, 2v açısı; ana kayaç yapıcı minerallerin optik özellikleri: silis grubu, feldispat grubu, mika grubu, amfibol grubu, piroksen grubu, klorit grubu, olivin grubu, garnet grubu, metamorfizma silikatları (andalusit, sillimanit, disten), stavrolit, epidot grubu, kalsit, sfen, apatit
Dersin Çıktıları 1.Optik Mineralojinin temel esasları
2.Işığın farklı ortamlardaki davranışı
3.Minerallerde mikroskop altında tespit edilebilen optik özellikler
4. Farklı mineral veya mineral gruplarının optik özellikleri
Önkoşullar JEO 211 MIN DD
veya JEO 211E MIN DD
Gereken Olanaklar Mikroskop, lab da gerekli föyler
Diğer
Ders Kitabı Nesse, W.D., 2004. Introduction to optical mineralogy. Oxford Press.
Kerr, P.F., 1977, Optical mineralogy, 4th edition, McGraw-Hill, 492pp.
Aslaner, M., 1976, Optik Mineraloji, K.T.Ü. Yayın No: 77, 292s.
Deer, W.A., Howie, R.A., Zussman, J., 1962, 1963, 1983, Rock Forming minerals, John Wiley & Sons, New York, Volume1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5.
Diğer Referanslar Dana, E.S., 1949, A textbook of mineralogy with an extended treatise on crystallography and physical mineralogy (Fourth edition revised and enlarged by W.E. Ford), John Wiley & Sons, 851pp.
Deer, W.A., Howie, R.A., Zussman, J., 1966, An introduction to the rock-forming minerals, John Wiley & Sons, New York, 528pp.
Ehlers, G.E., 1987, Optical mineralogy, Volume 1 (Theory and techniques) - Volume 2 (Mineral descriptions), Blackwell Sci. Publ., 158pp (Vol 1), 286pp (Vol 2).
Erkan, Y., 1978, Kayaç oluşturan önemli minerallerin mikroskopta incelenmeleri, Hacettepe Üniversitesi Yayını, A 26, 497s.
Ertan, İ., 1980, Kristaloptik, MTA Yayını, Eğitim Serisi No: 23, 33s.
Klein, C., Hurlbut, C.S. Jr., 1993, Manual of Mineralogy, John Wiley & Sons, Inc., 681pp.
Kumbasar, I., 1977, Silikat mineralleri, İTÜ Matbaası, Sayı 1098, 181s.
Sağıroğlu, G., Çoğulu, E., 1972, Polarizan mikroskopta minerallerin tayini (M. Roubault'tan Çeviri), İTÜ Matbaası, Sayı 871, 448s.
Troeger, W.E., 1979, Optical determination of the Rock-forming minerals, 4th edition, Schweizerbart, Stutgart, 188pp.
Yardley, B.W.D., MacKenzie, W.S., Guilford, C., 1990, Atlas of metamorphic rocks and their textures, Longman Sci. Publ., 120pp.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024