Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 242 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Optik Mineralojiye giriş, Işığın tabiatı, (genel fizik kavramlar), Polarizan Mikroskop (İşlevi, Parçaları, İnce kesit)
2 İzotrop ve Anizotrop ortamlar, Işığın izotrop ve anizotrop ortamlardaki hareketi, davranışı; Kırılma & Yansıma, Optik indikatriks kavramı, Mikroskopun çeşitli konumları (tek nikol, çift nikol, kesişen ışık), Bilinmeyen bir mineralin incelenme şeması
3 Tek Nikolde İncelenen Özellikler, Opak - transparent ayırdı, Renk, Pleokroizma, Form ve habit, alterasyon
4 Tek Nikolde İncenen Özellikler (Devam), Dilinim – kırıklık, Röliyef, Becke çizgsi yöntemiyle bağıl kırılma indisi tayini
5 Çift Nikolde İncelenen Özellikler, İzotrop - anizotrop ayırdı, Birefrenjens ve tayini
6 Çift Nikolde İncelenen Özellikler (Devam), Sönme ve sönme türleri, Uzanım işareti ve temel indis yönlerinin tayini
7 Konoskopik tayinler, Üniaks - Biaks mineral ayırdı, Üniaks minerallerde optik figürler ve işaret tayini
8 Konoskopik tayinler (Devam), Biaks minerallerde optik figürler ve işaret tayini, 2V açısının bağıl tayini ve dispersiyon
9 Yıliçi Sınavı
10 Ana kaya yapan mineral ve mineral gruplarının incelenmesi, Silika grubu, Feldispat grubu, Mika grubu
11 Ana kaya yapan mineral ve mineral gruplarının incelenmesi (Devam), Piroksen grubu, Amfibol grubu, Olivin grubu
12 Ana kaya yapan mineral ve mineral gruplarının incelenmesi (Devam), Garnet grubu, Klorit grubu, Feldispatoid grubu, Epidot grubu
13 Metamorfizma silikatları; Andalusit, Sillimanit, Disten, Stavrolit, Stilpnomelan,
14 Kalsit, sfen, rutil, zirkon, apatit, vezüvyanit, turmalin
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024