Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 458E - Endüstriyel ve Mineral Atıklarının Islahı
 

CHZ 458E - Endüstriyel ve Mineral Atıklarının Islahı

Dersin Amaçları

Tesis atıklarının çevre kirliliği açısından önemi. Tesis atıklarının biyolojik hayata etkileri. Flotasyon reaktiflerinin ve solvent bazlı kimyasalların ıslahı. Tesis atıklarındaki askıdaki katı maddeler ve metal iyon kontaminasyonu. Baca gazları ve tozların ürettiği kirlilikler. Kömür ve cevher hazırlama tesislerinde çevre kirliliğini azaltmak için geliştirilmiş yöntemler. Sıfır atık teknolojilerinden örnekler: kömür, uçucu kül, sülfürlü mineraller, fosfat, bor mineralleri, Nadir toprak metalleri, hidrometalürji tesisleri. Atık depolama sistemlerinin tanımı ve özellikleri.

Dersin Tanımı

Tesis atıklarının çevre kirliliği açısından önemi. Tesis atıklarının biyolojik yaşama etkisi. Flotasyon reaktiflerinin ve yağ bazlı kimyasalların iyileştirilmesi. Tesis atıklarından kirletici maddeler olarak askıda katı maddelerin ve metallerin etkisi. Baca gazlarından ve tozlardan oluşan atıklar. Kömür ve maden işleme, metalurji tesislerinde çevre kirliliğini azaltmak için geliştirilen teknikler. Atık içermeyen teknolojilere örnekler: kömür, uçucu kül, sülfür mineralleri, fosfat, bor, nadir toprak mineralleri, hidrometaluürjik tesisler. Atık bertaraf sistemlerinin tanımı ve özellikleri.

Koordinatörleri
Fırat Burat
Fırat Burat
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022