Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 458E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel ve Mineral Atıklarının Islahı
İngilizce Remdtn of Indus.&Minerl Wastes
Dersin Kodu
CHZ 458E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fırat Burat
Fırat Burat
Dersin Amaçları Tesis atıklarının çevre kirliliği açısından önemi. Tesis atıklarının biyolojik hayata etkileri. Flotasyon reaktiflerinin ve solvent bazlı kimyasalların ıslahı. Tesis atıklarındaki askıdaki katı maddeler ve metal iyon kontaminasyonu. Baca gazları ve tozların ürettiği kirlilikler. Kömür ve cevher hazırlama tesislerinde çevre kirliliğini azaltmak için geliştirilmiş yöntemler. Sıfır atık teknolojilerinden örnekler: kömür, uçucu kül, sülfürlü mineraller, fosfat, bor mineralleri, Nadir toprak metalleri, hidrometalürji tesisleri. Atık depolama sistemlerinin tanımı ve özellikleri.
Dersin Tanımı Tesis atıklarının çevre kirliliği açısından önemi. Tesis atıklarının biyolojik yaşama etkisi. Flotasyon reaktiflerinin ve yağ bazlı kimyasalların iyileştirilmesi. Tesis atıklarından kirletici maddeler olarak askıda katı maddelerin ve metallerin etkisi. Baca gazlarından ve tozlardan oluşan atıklar. Kömür ve maden işleme, metalurji tesislerinde çevre kirliliğini azaltmak için geliştirilen teknikler. Atık içermeyen teknolojilere örnekler: kömür, uçucu kül, sülfür mineralleri, fosfat, bor, nadir toprak mineralleri, hidrometaluürjik tesisler. Atık bertaraf sistemlerinin tanımı ve özellikleri.
Dersin Çıktıları Dersi geçen öğrenciler aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır:
I. Maden ve kömür işleme, metalürji tesislerinden kaynaklanan atıkların tanınması ve ekolojik yaşama etkilerinin öğrenilmesi,
II. Atıkların cinsinin ve deşarj limitlerinin tanınması,
III. Kömür ve maden işleme tesislerinde çevre kirliliğini azaltmak için geliştirilmiş kavrama teknikleri,
IV. Atık barajlarının tasarımı da dahil olmak üzere atık bertaraf sistemlerinin özellikleri,
V. Mineral atıkların nasıl değerlendirileceği.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı B. G. Lottermeser, (2003), Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts, Springer-Verlag, New York.
M. Karadeniz (1996), Cevher Hazırlama Tesis Artıkları, Çevreye olan Etkileri, Önlemler. MTA Yayını.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022