Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 4901 - Jeoloji Müh. Tasarımı I
 

JEO 4901 - Jeoloji Müh. Tasarımı I

Dersin Amaçları

1.Mühendislik tasarımında temel prensiplerin öğretilmesi.
2.Bu bağlamda, aşağıda özetlenen jeoloji mühendisliğinin ana konularında tasarlama metedolojisi ve mantığının öğretilmesi.
a.Planlama ve projelendirme aşamalarının açıklanması.
b.Jeolojik ortamla etkileşimde yöntem ve işlemlerin tanıtılması.
c.Arazi araştırmalarına dayalı sayısal modellerin oluşturulması ve uygulama açısından performansının farklı senaryolara göre analiz edilmesi. Analiz yöntemlerinin açıklanması.
d.Yerkabuğu ile teknik etkileşimde, problem oluşturabilecek kritik sınır koşulları.
e.Problemin çözümüne ilişkin seçeneklerin risk ve maaliyet açısından karşılaştırılması.
3.Jeoloji Mühendisliği Lisans Ders Planında yer alan Jeoloji Mühendisliği Tasarım II dersi kapsamında yürütülecek tasarım projesi örneklerinin tanıtılması. Öğrenci gruplarının, seçilen tasarım projesi konularına yönelimlerinin sağlanması.

Dersin Tanımı

Jeoloji mühendisliğini ilgilendiren konularda, mühendislik tasarımının ilkeleri ve aşamalarını , bu bağlamda gerçekleşmesi gerekli adım ve işlemlerinin öğretilmesini hedefler. Yerkabuğu ile teknik etkileşimlerden doğan problemleri, doğal süreçlerin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini, yeryüzü ve yeraltı kaynaklarının insan yararına kazanılmasına yönelik uygulama ve işlemleri, yeraltı ve yerüstünün mekansal kullanımını analiz etme, hesaplama ve alternatif çözümleri karşılaştırmada izlenecek yöntemleri tanıtır. Uygulamanın doğasını dikkate alarak, yer koşullarının karakterizasyonuna dayalı iki ve üç boyutlu sayısal analiz modellerinin oluşturulması ve farklı seçeneklere göre uygulanabilirlik ve performanslarının ortaya konmasını hedefler. Ders kapsamında jeolojik ortamlarda gerçekleştirilen farklı mühendislik uygulamalarından örnekler verilir, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri tanıtılır.

Koordinatörleri
Yılmaz Mahmutoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024