Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 262E - Stratigrafi
 

JEO 262E - Stratigrafi

Dersin Amaçları

1. Jeolojik zaman kavramının jeolojik haritlama, maden ve hidrokarbon arama çalışmaları için taşıdığı önemin anlatılması
2. Stratigrafi çalışmalarının temel metodlarının öğrenilmesi
3. Bu metodların yerel jeolojik ortam ve çalışma amacına göre sedimenter istifler ve kristalen kayalar üzerindeki uygulamaları
4. Karmaşık doğal sistemlerin çalışılması

Dersin Tanımı

Stratigrafik seriler, Yer tarihi açısından en kapsamlı kayıtları içerirler. Sedimenter kayaların çalışılması stratigrafinin çekirdeğini oluştururken, metamorfik ve magmatik kütlelerin ilişkileri stratigrafi ilkeleri olmaksızın anlaşılamaz. Özetle stratigrafi, jeolojik birimlerin uzamsal boyutu ile zamansal boyutu arasında ilişki kurma sanatıdır. Bu ders stratigrafi biliminde kullanılan yöntemlere giriş olacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin ilk kısımında temel sedimantasyon ilkeleri, lithostratigrafi ve biyostratigrafi yöntemlerinden bahsedilirken, ikinci kısımda stratigrafide kullanılan jeofizik yöntemleri, duraylı izotop oranlarındaki değişimler ve jeokronoloji konuları üzerinde durulmaktadır. Dersin son kısımında ise kaya kütlelerinin zamansal ilişkisinin kurulmasında kullanılan farklı yöntemlerin uygulanması özetlenerek anlatılmaktadır.

Koordinatörleri
Borıs Natalın
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024