Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 262E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Stratigrafi
İngilizce Stratigraphy
Dersin Kodu
JEO 262E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Borıs Natalın
Dersin Amaçları 1. Jeolojik zaman kavramının jeolojik haritlama, maden ve hidrokarbon arama çalışmaları için taşıdığı önemin anlatılması
2. Stratigrafi çalışmalarının temel metodlarının öğrenilmesi
3. Bu metodların yerel jeolojik ortam ve çalışma amacına göre sedimenter istifler ve kristalen kayalar üzerindeki uygulamaları
4. Karmaşık doğal sistemlerin çalışılması
Dersin Tanımı Stratigrafik seriler, Yer tarihi açısından en kapsamlı kayıtları içerirler. Sedimenter kayaların çalışılması stratigrafinin çekirdeğini oluştururken, metamorfik ve magmatik kütlelerin ilişkileri stratigrafi ilkeleri olmaksızın anlaşılamaz. Özetle stratigrafi, jeolojik birimlerin uzamsal boyutu ile zamansal boyutu arasında ilişki kurma sanatıdır. Bu ders stratigrafi biliminde kullanılan yöntemlere giriş olacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin ilk kısımında temel sedimantasyon ilkeleri, lithostratigrafi ve biyostratigrafi yöntemlerinden bahsedilirken, ikinci kısımda stratigrafide kullanılan jeofizik yöntemleri, duraylı izotop oranlarındaki değişimler ve jeokronoloji konuları üzerinde durulmaktadır. Dersin son kısımında ise kaya kütlelerinin zamansal ilişkisinin kurulmasında kullanılan farklı yöntemlerin uygulanması özetlenerek anlatılmaktadır.
Dersin Çıktıları 1. Jeolojik süreçlerin jeolojik kayıtlardaki izleri ve hızları ile ilgili temel bilgi edinilmesi
2. Modern stratigrafi yöntemleri ve çıkarımları sonucu bilimsel hipotez yaratma ve sınama becerisi
3. Veri toplama ve bu veritabanlarından çıkarım kurgulama becerisi
4. Genel olarak doğa bilimleri ve stratigrafi ile ilgili bilimsel kitaplar ve makaleleri kavrama becerisi
5. Jeoloji veya ilgili alanlarda gelecek çalışmalar için hazırlık
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Ödevlerin hazırlanması sırasında Word ve Exel gibi Ofis, CorelDraw gibi vektörel çizim yazılımlarının kullanılması.
Diğer
Ders Kitabı Boggs, S. Jr., 2001. Principles of sedimentology and stratigraphy. Third edition. Prentice Hall, New Jersey, 726 p.
Diğer Referanslar 1) Prothero, D. R., 1990. Interpreting the stratigraphic record: W. H. Freeman, New York, 410 p
2) Salvador, A., ed., 1994, International stratigraphic guide - A Guide to stratigraphic classification, terminology, and procedure, second edition, The Geological Society of America, Boulder, 214 p.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023