Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 413 - Jeologlar için Autocad
 

JEO 413 - Jeologlar için Autocad

Dersin Amaçları

Bilgisayar kullanımın alışkanlık kazandırılması ve yaygınlaşması; bu yöntem ile planlama,
projelendirme ve kontrollük amaçları doğrultusunda jeoloji mühendisliğinin farklı alanlarında
bilgisayar destekli tasarımın kullanılması amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Bilgisayar destekli tasarım ne olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olmak. Yerbilimlerinde bilgisayar
destekli tasarımın içeriği ve amacının ne olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmak için veri ve bilgilerin
üretimi, işlenmesi, yer bilimsel veri tabanları ile çalışılarak arazi modellerin oluşturulması ve ileri düzey
değerlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır. Nesnelerin özellikleri, uzamsal, alansal ve hacimsel
hesaplamaların öğrenilmesi; çok bileşenli tematik haritaların, kesitlerin hazırlanıp jeolojik blok
diyagramlar ve üç boyutlu nesnelerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Koordinatörleri
Erkan Bozkurtoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024