Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 341 - Cevher Hazırlama I
 

MAD 341 - Cevher Hazırlama I

Dersin Amaçları

Madenciliğin önemli bir kolunu oluşturan cevher hazırlama kapsamında; gerek zenginleştirme öncesi ve gerekse zenginleştirme kademeleri arasında boyut küçültme ve boyuta göre sınıflandırma, uygulanacak proseslerin verimliliğini doğrudan etkileyen çok önemli parametreler olmaktadır. Uygulanacak yöntemlerin enerji yoğun prosesler olması, kıymetli ve kıymetsiz minerallerin birbirlerinden ayrılmasında yeterli serbestleşmenin en ekonomik koşullarda sağlanması ve nihai metal kazanımlarının optimal verimlerle eldesi gibi gereklilikler, bu ders kapsamında verilen konuların önemini ortaya çıkarmaktadır. Dersin amacı; cevherlerin çeşitli boyutlara kırılması, boyuta göre sınıflandırma ve bu proseslerde kullanılan makina teçhizatın tanıtımı, türleri, kırma, öğütme, eleme ve klasifikasyon devrelerinin incelenmesi, boyut küçültme işlemlerinde enerji, kapasite, ve makina teçhizatlara ait çeşitli seçim kriterlerinin hesapları, akışkan ortamlarda tanelerin davranışı ve sınıflandırılmasına yönelik kavram, makina teçhizat ve hesaplamaları vermektir.

Dersin Tanımı

Cevher hazırlamaya giriş, tanımlar, boyut küçültmenin tanımı, amaçları, sınıflandırılması, boyut küçültme oranı ve harcanan enerji hesapları; kırma, tanımı, kırıcıların sınıflandırılması, çeneli (tek ve çift dayanak kollu), konili (kısa ve uzun başlıklı, symons), merdaneli, çekiçli kırıcılar ve özellikleri, kırma devrelerinin (açık, kapalı) oluşturulması ve hesaplamalar, öğütme, değirmenlerin sınıflandırılması, otojen, yarı otojen, çubuklu, çakıllı, bilyalı değirmenler ve özellikleri, değirmen parametrelerine ilişkin hesaplamalar, öğütme devre tertipleri ve hesaplamaları, boyut küçültme ve sınıflandırma ünitelerinde yeni gelişmeler, endüstriyel örnekler, eleme, tanımı, sınıflandırması, laboratuvar tipi eleme, boyut dağılımı çizelgesi hesaplamaları ve boyut dağılım eğrilerinin çizimi, Gaudin-Schumann fonksiyonu ve kullanımı, endüstriyel eleme, tanımı, elek çeşitleri ve çalışma prensipleri ve hesaplamalar, klasifikasyon tanımı, tanelerin akışkan ortam içindeki hareketleri ve boyuta göre ayırma prensipleri, mekanik klasifikatörler, hidrolik klasifikatörler, çeşitleri, çalışma koşulları, pülp hesapları, dönem seminerleri

Koordinatörleri
Ali Güney
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024